#29253
Anonim
Pasif

” Düşüncenin görkemi ve materyal bolluğunun büyük fikirlere tabi kılındığı güç açılarından, her iki Antlaşma’da tarihsel konuyla ilgili olan hiçbir yazı Matta ile karşılaştırılamaz. ” ( Theodor ZAHN )

KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Matta Müjdesi, Eski ve Yeni Antlaşma arsındaki en mükemmel bir köprü oluşturur. Daha ilk sözcükleriyle bizi , Tanrı’nın Eski Antlaşma’daki halkının atasına İbrahim’e ve İsrail’in ilk büyük kralı Davut’a götürür. Vurgusuyla, belli Yahudi tadıyla, İbranice Kutsal Yazılardan birçok alıntılarla ve Yeni Antlaşma’daki yazıların başında olma durumuyla Matta, Mesih’le ilgili bildiriyi dünyaya duyurmaya başlamak için en uygun yerdedir.

Matta, dört Müjde’nin sıralamasındaki bu konumunu uzun süre muhafaza etmiştir. Çünkü en son zamanlara kadar yazılan ilk Müjde olduğuna herkes inanıyordu. Aynı zamanda Matta’nın net ve düzenli üslubu toplulukta yüksek sesle okunmasını mümkün kılyordu. Zaman zaman Yuhanna Müjdesiyle rekabet etmesine karşın en sevilen Müjde idi.

Matta’nın, İncil’in ilk yazıya dökülen kitap olup olmadığına inanmak gerçek Mesih İnanlısı olma açısından önemli değildir. Bununla birlikte ilk Mesih inanlılarının hemen hepsi Yahudi neslindendi ve sayıları oldukça fazlaydı. Bu ilk Mesih inanlılarının gereksinimlerinin ilk olarak karşılanması oldukça mantıklı görünmektedir. ( William MacDonald )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: