#29697
Anonim
Pasif

Biz çağdaş insanlar genellikle Tanrı’dan söz etmeden yaşamaya eğilimliyiz. Çünkü çoğunlukla maddeci dünya görüşünün etkisi altındayız. Tezim – En Yüce Olan’ın hizmetkarları dua ettiğinde ” gökten güç ” gelir – maddeci dünya görüşü tarafından daha en başta reddedilmektedir. Bizi kuşatan ve koşullandıran bu dünya görüşüne karşı durmak için bilinçli bir gayret göstermedikçe hastalar için güvenle dua etmemiz ve onların iyileştiğini görmemiz küçük bir olasılık olarak kalacaktır.

Her kültürün ayrı bir dünya görüşü vardır. Her birimiz kendi dünya görüşümüzün gerçek olduğuna inanırız. Bizim görüşümüzün yanında başka görüşler de olduğunu nadiren hatırlarız.Çoğumuz ana dilimizi belirlemediğimiz gib dünya görüşümüzün de ne olacağını belirleyemeyiz. herhangi bir dünya görüşünün baskın çıktığı bir ortamda dünyaya geliriz ve o görüş tarafından koşullandırılırız. Dünya görüşü, gerçeklik hakkında içselleştirilmiş inançlardan oluşur ve ömür boyunca sorgulanmadan devam eder.

Bu yüzden maddeci dünya görüşü yalnızca iyi tohumu boğmakla kalmayıp, tohumun ekildiği toprağıda kirletir. gerçeklik görüşümüzü baltalayan, tek bir kusurlu düşünce değildir. Bizi etkisi altında tutan tam bir düşünce sistemidir. Çağdaş dünya görüşüne ilişkin bilgi edinmek, bu görüşe karşı koymanın ilk adımıdır. ( BLUE )

Rabbimizin sevgisi sizinle olsun.

” Ne mutlu size, şimdi açlık çekenler ! Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlusize, şimdi ağlayanlar ! Çünkü güleceksiniz. ” ( Luka 6:21 )isasiyahbeyaz :elsalla: