Re: Maddeci Dünya Görüşü

#30544
Anonim
Pasif

C.S. Lewis, ” birçok çağdaş insan için görmek inanmamaktır ” demişti:

Mucizeler hakkında açıklığa kavuşması gereken ilk nokta budur. Ne ladar deneyim yaşarsak yaşayalım, doğaüstü olguları dışlayan bir felsefemiz varsa, bunlara ” mucize ” demeyeceğiz.

Tanrı’nın gücünün insanların bedenlerini ve zihinlerini etkilediği gerçeğini bilimsel olarak algılamanın olanaksızlığı ” tıbbi doğrulamayı ” sorunlu kılmaktadır. Tanrı’nıniyileştirdiği doğrudur, ama maddeci dünya görüşü tarafından kontrol edilen bir düşünce sistemi bunu böyle algılamamaktadır.

Ne mutlu ki, Kutsal Yazılara saygı duyan doktorların ve psikiyatristlerin sayısı arttıkça bu durum değişmektedir.. Hastalar için dua eden birçok imanlı topluluklarda, artık hastalara ve cinlilere hizmet eden doktorlar ve diğer eğitimli meslek sahipleri vardır.

Asıl gerginlik, kilise ile bilim arasında değil; maddeci dünya görüşü ile yaşayan Tanrı’nın etkinliğine yer veren görüş arasındadır. Ne yazık ki kilise, Tanrı’nın yeryüzündeki etkinliği söz konusu olduğunda sık sık maddeci görüşün kuşkuculuğuna kapılmaktadır. Kutsal Kitap uzmanları, genellikle Kutsal Kitap’a ait mucizelerden utanmaktadır. Müjde kitapçıklarının üçte biri mucizelerle dolu olmasına rağmen uzmanlar hemen hemen hiç tartışmazlar. Örneğin, derin ve geniş bir İncil teolojisi araştırması yapmış olan Donald Guthrie, eserinde mucizelerden hiç söz etmez.

Batıdaki kilise, genel olarak maddeci anlayışa dayanan kurumlar gibi işlev görür. Yani insan girişimiyle hareket eder. Hedef koydukları zaman, tümüyle “gerçekci ” bir yaklaşıma dayanarak Tanrı’yı dışlarlar. Gökten gelen gücün programlarına müdahale etmesi ya da etkinliklerini değiştirmesi gibi bir beklentiye sahip değildirler. Kilise yaşamını çoğunlukla maddeci zayıflıkla ve beklentilerle biçimlendiririz. Düşünsel düzeyde maddeci anlayışa karşı koymaya çalışsak da, uygulamada bu anlayışa yenik düşeriz. Dünyayı, her şeyi yaratan ve her şeye gücü yeten Tanrı tarafından gönderildiğimizi söyleriz, ama O’nun gücünün gerektiği durumlarda sık sık çaresiz kalırız. Bu durumun sorumlusu yalnızca söz dinlemezliğimiz değil, dünya görüşümüzdür. ( K. BLUE )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 isamesihyasiyor