Re: Maddeci Dünya Görüşü

#30098
Anonim
Pasif

Bilimin kontrol ettiği dünya görüşü, çağdaş sağlığı da ileri derecede etkilemiştir. Günümüzde iyileşmek için Tanrı’ya değil, tıp bilimine başvurulmaktadır. Bir ingiliz kalp uzmanı, hastalık ve iyileşmeye ilişkin batılı görüş hakkında şöyle diyor:

17. yy.da oluşan biyoloji ve tıp yaklaşımı fiziksel bir model üzerine kurulan bir tür mühendislikti. Doğa, mekanik bir yaklaşımla kavranılıyordu. Biyoloji organizmayı, parçalara ayrılabilen ve yeniden birleştirilebilen bir makina olarak görüyordu. Organizmanın gerçek yapısı ve işlevi yalnızca bu şekilde anlaşılabilirdi.

İnsan organizmasının hareket halindeki bir madde olduğu düşüncesi, ruhsal dünyanın gerçekliğine ilişikin kuşkuculukla birleşerek Batı dünyasında hastalar için duayı geçersiz kılmıştır.Dua ettiğimiz zaman bile bunu çok kısıtlı bir güvenceyle yaparız. Duamızın sonucunda bir kişinin iyileştiğini görsek de bunu duaya bağlamakta zorlanırız. ( BLUE )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniliyor: ” Uyan, ey uyuyan ! Ölümden diril ! Mesih sana ışık saçacak. ” ( Ef. 5:14 ) jesus… isamesihyasiyor