#29909
Anonim
Pasif

Teolojik gerçeklik görüşü, bilimsel ve mekanik bir görüşle yer değiştirdi. İnsanlar dünayayı ve dünya tarihini Tanrı’yla ilişkisi çerçevesinde düşünmek yerine otomatik bir makina gibi görmeye başladılar. Bilim evreni yöneten yasaları keşfetmeye koyuldu. Bu yasalar keşfedildikçe makinanın hareketlerinin önceden bilinebileceğine ve sonuçta kontrol edilebileceğine inanılıyordu. Çağdaş teknoloji bu programın ne denli başarılı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak birçok çağdaş insan Tanrı’yı gereksiz görmektedir. Dünya görüşümüzdeki değişim, aslında birinci sınıf bir devrimdir. Roma Katolik geleneğine bağlı bir teolog bunu şöyle ifade ediyor:

Yüzyıl kadar önce Avrupa ve Amerika’daki batı kültürü, 4. yy. dan beri ilk ve tek köklü dinsel evrimini geçirdi. 1800’lü yıllarda Avrupalılarda ve Amerikalılarda açıkca görülen bu değişim yepyeni bir olguydu. Tanrı’ya inanmamak artık makbul bir seçenek haline gelmişti.

Bu artık hiçbirimizin Tanrı’ya inanmadığı anlamına gelmiyor, ama tanrı yaşam biçimimiz için artık gereksiz kabul edilmiştir. Batılı imanlılar kafalarında Tanrı’ya inansalar bile günlük etkinliklerinde maddeciler gibi hareket etmektedir. Günümüzdeki dünya görüşünde asıl yetki , toplumsal gerçekler için asıl ölçü taşı, bilim haline gelmiştir. Bizi kurtaran, ihtiyaçlarımızı gideren ve yaşantımızı biçimlendiren bilim olmuştur

Toplumsal yaşamın, yönetimin ve eğitimin her yönü, insanların kişisel yaşam felsefeleri de dahil olmak üzere bilimsel olup olmadıklarına bakarak değerlendirilmektedir. Bir şeyin gerçek olduğuna inanmadan önce bilimselliğin kanıtlanması gerekmektedir. gerçek sadece bilimsel olarak onandığında kabul edilebilir bir duruma gelmiştir. Sevgi, adalet ve inanç gibi bilimsel olarak kanıtlanamayan manevi değerler ya ilgisiz olarak görülmüş ya da tercih meselesi olarak bir kenara itilmiştir. ( BLUE )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) hac5 isamesihyasiyor