#29905
Anonim
Pasif

Maddeci dünya görüşü dünya tarihinde oldukça yeni bir gelişmedir. 1600’lü yıllardan önce bütün dünya görüşleri tanrıcıydı. Bilinen her kültürdeki düşünce sınıfları, Tanrı’nın ya da tanrıların gerçek olduklarına ve yeryüzünde işlev gördüklerine inanırlardı. Daha sonra, 17. yy.da Rene Dekart’ın çalışmaları Avrupa’daki durumu değiştirmeye başladı.

Dekart matematiğe dayanan bir dünya görüşü geliştirdi. Bütün gerçekliğin mekanik bir neden-sonuç ilişkisinden kaynaklandığını ve matematiksel olarak anlaşılabileceğine inanıyordu. Dekart,Tanrı’ya inansa da – hatta Tanrı’nın varolmamasının mümkün olamayacağını söylemişti – felsefede Tanrı’yı gerçek dünyadan dışlayan bir akım başlattı. Dekart için Tanrı, bir başlangıç noktasıydı, kendisinin bütün düşünce sistemini destekleyen bir temel gibiydi. Ama Tanrı’nın bu sistemde herhangi bir rolü yoktu. Sonraki felsefeciler de, Tanrı’ya ilk başta yer vermek için hiçbir gerek görmediler. ( BLUE )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

” Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. ” ( Luka 6:37 ) isasiyahbeyaz