#28290
Anonim
Pasif


Sayın Bakanımız;
Hristiyanlar olarak ‘Lanetleyin…’ sözüne karşı çıkıyoruz, çünkü hristiyanız. Türkiye’de bize karşı yapılan kötülükleri ve aşağılamalara karşı kötü düşünmüyoruz. İmanımız gereği düşünemeyiz de zaten. İsa Mesih bize düşmanlarımızı dahi sevmeyi öğütledi. Ne yaptığını bilmeyen insanları lanetliyemeyiz.Bu ne size ne de bize düşer, buna YHVH karar verir. Sadece Göklerdeki Baba’mız yargı yetkisine sahiptir. Biz iyilik için konuşuruz ve cümlelermiz kötülüğü lanetler ancak. Mesih İsa’ya iman eden herkes Kutsal Ruh’la dolar ve kendisine ıstırap çektirenler için dua eder, tıpkı Rabbimiz İsa Mesih’in yaptığı gibi.
Size kısaca şu cevabı verebilirim;

LUKA:6.22;
İnsanoğlu’na olan bağlılığınızdan ötürü
insanlar sizden nefret ettikleri,
sizi toplum dışı edip aşağıladıkları
ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman
size ne mutlu!

O gün sevinin, coşkuyla zıplayın!
Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür.
Nitekim onların ataları da
peygamberlere böyle davrandılar.