#31561
Armagan
Anahtar yönetici

Sevgili Abdulkadir dostum,

Şöyle soruyorsunuz:

Quote:
Ama şu yukardaki açıklamada şöyle bir soru akla geliyor: Tanrı’nın peygamber olarak seçtiği insanların, bu şekilde iğrenç günahlara düşmesi, aynı zamanda Tanrı’nın yüceliğine de gölge düşürmüş olmuyor mu sizce ?


Tanrı’nın peygamber olarak seçtiği insanlar, sizin de cümlede kullandığınız gibi insandırlar ve Kutsal Kitap insanı tabiat itibarıyla ‘günahkar’ olarak adlandırır ve günahlı insan Tanrı’nın yüceliğinden mahrum ve yoksundur. Durum böyle olunca, peygamberlik yapmaya seçilen kişi sadece insanla Tanrı arasında aracılık edecek olan kişidir. Kutsal Tanrı önünde günahlarından döner ve tövbe derse bu kişinin günahları bağışlanır, ancak onun peygamberlik makamını icra etmiş olması onu günahsız ve melek durumuna getirmez. İnsanın işlediği ve şahsen kendisinin bilerek tercih ettiği bir düşüklük Tanrı’nın yüceliğine hiçbir şekilde zarar veremez. Çünkü Tanrı insanı günaha sürüklemez, tersine günaha insan kendi arzuları ve istekleri sonucunda sürüklenir. İşlediği suçun sorumluluğu Tanrıya değil, kesinlikle kendisine aittir.

Sonuç olarak, Tanrı her zaman kutsal ve adaletlidir ve hep o şekilde kalacaktır. İnsan ise günahlı, düşük ve kayıptır. Aranıp bulunmaya ve kurtarılmaya ihtiyacı olan kayıp bir koyun gibidir.