Re: L-u-t-u-f

#30163
Anonim
Pasif

Yu.8: 30 Bu sözler üzerine birçokları O’na iman etti.
Yu.8: 31- 32 İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi.

Rab, gerçegin özgür kılan gücünden söz etti. Onlara bunun kendilerini özgür kılacağı konusunda güvence verdi.
Lütfu kabul eden herkes ‘’gerçekten de özgür‘’ olur.

Nedir bu özgürlük:
Kendisinden özgür,
Suçluluk ve utançtan özgür,
Günaha kölelik içindeyken, durduramadığımız ani dürtülerden özgür,
Başka insanların düşüncelerinin, beklentilerinin, taleplerinin zalimliğinden özgür,
İtaat etmek için özgür,
Sevmek için özgür,
Kendimi ve başkalarını bağışlamak için özgür,
Başkalarını olduğu gibi görmek ve benimseyebilmek için özgür,
İnsan çabasının sınırlarının ötesinde yaşamaya özgür,
Mesih’e hizmet edip, O’nu yüceltmeye özgür,

İsa Mesih Kendisine ait olanlara Kendi gerçeğinin onları her gereksiz kısıtlamadan özgür kılacagı konusunda güvence vermişti:

Yu.8: 36 Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.

İşte bu güvence LÜTUF tur.