#28418
Anonim
Pasif

Bir İnanlı Kutsal Ruh ile Nasıl Dolabiir ?

Bir kişi; İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak yaşamına aldığında bir takım farklı deneyimler yaşar. Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır: İnsanlar Kutsal Ruh'la doldukları an; edindikleri deneyimler, birbirinden farklıdır. Kutsal Ruh'un alınması için; önce yüreğin Rab'be açılması ve sonra da insanın günahlı olduğunu görerek ; tövbe etmesi ve Mesih'i yaşamına Rab'bi ve Kurtarıcısı olarak kabul etmesi gerekmektedir.

Kutsal Ruh ile dolabilmek için ; önce istekli olmamız gerekir.Bu olduğu anda; Kutsal Ruh; içvarlığımızda , özgür bir şekilde işlemeye başlayacaktır.

” Şarapla sarhoş olmayın; bu aşağılıktır. Tersine Ruh'la dolun. ” ( Ef. 5:18 )

” Ama Kutsal Ruh sizlere geldiğinde güç ile kuşanacaksınız. Yeruşalim'de, Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın en ırak köşelerine dek tanıklarım olacaksınız. ” ( Elç . İş. 1:8 )

Kutsal Ruh'a neden gereksinim duymaktayız ? Bu sorunun yanıtını; bir an düşünüp , karar verelim.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.