ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Cinsellik, Eşcinsellik Kutsal Kıtap Homoseksüellik Hakkında Ne Diyor? Re: Kutsal Kıtap Homoseksüellik Hakkında Ne Diyor?

#28660
Anonim
Pasif

Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi.Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı (YARATILIŞ:1:26-27).

Tanrı insanları kendisine benzer olmak üzere yaratmıştır insanlar Allahın benzeyişinde ve suretinde yaratılmışlardır. İnsanlar Allah’tan ve onun benzeyişinden çok şey almışlardır. Her şeyden önce akıl, düşünce, irade vs. Burada dikkat ederseniz Allah’ın insanları erkek ve kadın olarak iki farklı can ve beden olarak yarattığı aşikardır. Bu gerçek gözümüzün önünde bütün çıplaklığıyla durmaktadır. insanlar erkek ve kadın olarak Allah’ın suretini yansıtırlar. Rab Allah daha en baştan insanı yaratırken erkek ve kadın olmasını, sınırlarını ve farklılıklarını ortaya koymuştur. İnsanları bu şekilde yaratmıştır.

Rab Allah farklılıkları sever yarattığı her şeyde bunu görmek mümkündür. Peki Allah insanları bu şekilde yaratmışken insanlar nasıl olurda kendi yaratılış amaçlarının dışında eşcinsellik, homoseksüellik vs.gibi eylemler ve tabiatlar içinde kendilerini görmek isterler. Neden kimliklerini bu şekilde yansıtmaya ya da hiçbir zaman belki olmak istemedikleri kişiliklere bürünürler neden Rab Allah’ın tasarısı olan bu farklılığı ve çeşitliliği yakınlaştırırlar. Eşcinsellik, homoseksüellik vs.gibi durumlar Rab Allah’ın sınırlarını ve insanlar için ortaya koyduğu diri ve yaşam dolu amaçlarını bertaraf etmek değil de nedir?.Neden insanlar bu sınırları sürekli zorlarlar ya da sınırları tamamen yok etmek isterler? Elbette ki bu sorunun cevabı günah kavramıdır. Atalarımız olan Adem ve Havva’nın günahlarının tüm dünyaya yansımasıdır, dünyayı tutsak almasıdır. Ama gerçekte Allah’ın amacı ve tasarısı Rab İsa Mesih’te günahlarımızın bağışlanması ve kutsal kılınmaktır. Rab Allah dünyanın üzerindeki bu laneti kaldırmak ve insanların kendi kutsallığında ve benzeyişinde kendi yaratış amacına uygun olarak yaşatmak amacıyla dünyamıza kutsal ve kusursuz olan kuzuyu yolladı bu kuzu, Rabbimiz İsa Mesihtir. Bu tür şeyler (eşcinsellik vs.)bir tür bağımlılıktır kötü bir bağımlılık bu tür insanlara karşı Rab İsa Mesih göksel bir acı ve ızdırap duymaktadır. Onların bu kötü arzu ve isteklerden sıyrılıp kendisine gelmesini arzulamaktadır. Mesih İsa’nın merhameti ve inayetiyle kurtulmuş olan bizlerinde bu tür insanlar için yüreğimizde göksel bir merhamet ve onların gerçeğin ışığı olan İsa Mesihe gelip kurtulmaları ve Tanrı’nın kutsallığında yaşamaları için ruhsal sorumluluklar yüklenmeliyiz. Bunu her şeyden önce bu tür insanlara hükmetmeden onları gaddarca yargılamadan yapmalıyız. Çünkü biliyoruz ki sevgi bir çok günahı örter. Eğer çevremizde bu tür insanlar varsa onlar için göksel yakarışta bulunmalıyız. Rab Allah kelamında şöyle diyor: ‘Ben kutsalım, sizler de kutsal olun!’

Evet Allah’ın amacı budur. İnsanların, Allah’ın benzeyişinde ve kutsallığında onun tüm göksel ve diri niteliklerini kusursuzca yansıtmak. O yüzden Rab bir iş başlattı. Bu iş İsa Mesih’in kanı ve bedeni aracılığıyla insanları her tür kötü arzu ve isteklerden özgür kılmak günahın insanlar üzerindeki esaretini kırmak, şeytanın tüm etkinliğine son vermek ve tüm insanların gerçeğin biincinde olarak Diri çoban olan Rab İsa Mesih’in göksel halkı olmak…Unutmayalım ki, Rab Allah kutsaldır ve günaha bakamıyacak kadar kutsaldır, ama Rab Allah aynı zamanda sevgidir ve adildir.

Ve İsa Mesihin yeryüzüne geliş amacı hastaları özgür kılmaktır. İyilerin değil hastaların hekime ihtiyacı vardır. Ben günahkarları kurtarmaya geldim dedi Rab İsa Mesih. Hasta olan canlara ve ruhlara Rab İsa Mesih göksel şifa versin.Amin…