ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap KUTSAL KİTAP'ın Eşsiz Nitelikleri Re: KUTSAL KİTAP'ın Eşsiz Nitelikleri

#28127
Anonim
Pasif

Devamını da ben aktarayım:)

“7A. UYGARLIK ÜZERİNE OLAN ETKİSİ BAKIMINDAN EŞSİZDİR

Kutsal Kitap aynı zamanda uygarlık üzerine yaptığı etki bakımından eşsizdir. Geisler ve Nix’in az ve öz ifadesi şudur:

Tarih dalında çalışma yapan herkes için, Kutsal Kitap’ın ve onun öğretişlerinin Batı dünyası üzerindeki etkisi aşikârdır. Benzer bir şekilde, dünya olaylarının akışında Batı dünyasının etkin rolü, açık ve seçiktir. Uygarlık, Yahudi-Hristiyan Kutsal Kitap’ından etkilendi” ği kadar, başka hiçbir kitap ya da kitap dizisinden etkilenmemiştir. Aslında, ahlaki ya da dini büyük eserlerin hiç biri, Hristiyanlık’ın sevgi ilkesinin erdemsel derinliliğini aşmamakta ve Kutsal Kitabın Tanrı’ya bakış açısından daha yüksek bir ruhsal kavram ortaya koyamamaktadır. Kutsal Kitap, insanlık için var olan ve uygarlığı şekillendiren en yüce amaçları sunar (Geisler, gıb’86,196-197).

Grady Davis, The New Encyclopedia Britannica’da şöyle yazılmıştı: “Kutsal Kitap, Tanrı, evren ve insan görüş açısını bütün önde gelen Batı dillerine ve bu sayede de Batı insanının düşünsel sürecin içine yerleştirmiştir.” Matbaanın 15. yüzyılın ortalarında bulunmasından bu yana Kutsal Kitap, antik döneme ait bir Yakındoğu edebiyat eserinin çevirisi olmaktan çok daha önemli bir işlev kazanmıştır. Asla yabancı bir eser gibi görülmemiş, Batı dünyasında düşünsel, ahlaksal ve ruhsal amaçların oluşturulmasında en kolay ulaşılabilen, en bilinen ve en güvenilir bir kaynak ve başvuru merkezi olmuştur” (Davis, EB, 904,905).