ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap Kutsal Kitap Tanrı’dan mıdır ? Re: Kutsal Kitap Tanrı’dan mıdır ?

#29708
Anonim
Pasif

Peygamberlik kitapları

Eski Antlaşma’nın ikinci kısmı ” Peygamberlik ” kitapları olarak adlandırılır. Bu konuda ufak bir uyarı yararlı olabilir: Bazılarımız bunların sadece Yeşaya, Yeremya ve benzeri kitapları kapsadığını düşünebilir. Ancak, Peygamberlik kitapları adı verilen bu ikinci bölüm, Yasa adı verilen ilk beş kitap dışında tüm Eski Antlaşma’yı kapsamaktadır.

Sonraki peygamberlerde yer alan bazı bildiriler önceki peygamberlerin bildirilerine verilen büyük önem yansıtır. Tanrı, Daniel’e Yeremya’nın peygamberlikleri aracılığıyla konuşmuştur ( Dan. 9:2 ile Ywr. 25:11’i karş. ) Ezra da aynı şekilde Yeremya’nın ( Ezr. 1:1 ), hagay’ın ve Zekeriya’nın ( ezr. 5:1 ) yazılarının tanrısal yetkisinden söz eder. Bu konudaki en güçlü anlatımalrın biri Eski Antlaşma’nın son peygamberlerinden olan Zekeriya’da yer alır: ” Yasayı ve Her Şeye Egemen RAB’bin kendi Ruh’uyla gönderdiği, önceki peygamberler aracılığıyla ilettiği sözleri dinlememek için yüreklerini taş gibi sertleştirdiler. Bu yüzden Her Şeye Egemn Rab,onlara çok öfkelendi ” ( Zek. 7:12 ). Benzer bir ayete Eski Antlaşma’nın son atrihsel kitaplarından olan Nehemya’da rastlarız: ” Yıllarca onlara katlandın. Ruhun ‘la peygamberlerin aracılığıyla onları uyardın. Ama kulak asmadılar. Bunun üzerine onları çeşitli ülke halklarına teslim etti.” ( Neh. 9:30 ). Bu örnekler sonraki peygamberlerin kendilerinden öncekilerin yazılarına verdikleri büyük değeri sergilemektedir. Onlar bu sözleri Tanrı’nın Ruhu tarafından İsrail’in iyiliği için verilen Tanrı sözü olarak kabul etmişlerdir. ( ” Hüküm Gerektiren Yeni Kanıtlar ” – 2008 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
Dünyayı kazansan neye yarar ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: hac5