ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap Kutsal Kitap Tanrı’dan mıdır ? Re: Kutsal Kitap Tanrı’dan mıdır ?

#30370
Anonim
Pasif

Eski Antlaşma’da Musa’nın Yasa’sı insanlara Tanrı’nın Yasası olarak buyurulmuştur ve Musa’nın sesi Tanrı’nın sesiymiş gibi önemsenmiştir. Yeşu, Musa’nın halefi olarak hizmetine şu sözlerle başlar: ” Yasa Kitabı’nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. ” ( Yşu. 1:8 ), ” RAB İsraillileri sınamak, Musa aracılığıyla atalarına verdiği buyrukları yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için bu ulusları ülkelerinde bıraktı ” ( Hak. 3:4 ). ” Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘ Musa ile Harun’u görevlendiren, atalarımızı Mısır’dan çıkaran RAB’dir.Şimdi burada durun da , RAB’bin önünde, O’nun sizin ve atalarınız için yaptığı bütün doğtu işlerle ilgili kanıtları göstereyim size. Yakup Mısır’a gittikten sonra, atalarınız RAB’be yakardı.O da atalarınızı Mısır’dan çıkarıp burada yerleşmelerini sağlayan Musa ile Harun’u gönderdi. Ama atalarınız Tanrıları RAB’bi unuttular. Bu yüzden RAB onları Hasor ordusunun komutanı Sisera’nın, Filistliler’in ve Moav kralının eline teslim etti. Bunlar atalarınıza karşı savaştılar.’ ” ( 1. Sa. 12:6, 9 ) Yoşiya’nın günlerinde , ” RAB’bin tapınağına getirilen parayı çıkarırlarken, Kahin Hilkiya Musa aracılığıyla verilmiş olan RAB’bin Yasa Kitabı’nı buldu.” ( 2. Ta. 34:14 ).

Daniel sürgün sırasında Yasa’yı Tanrı’nın sözü olarak kabul eden bir ifade kullanır: Bütün İsrail halkı yasanı çiğnedi, sırtını sana dönüp seni dinlemek istemedi. Bu yüzden Tanrı kulu Musa’nın Yasası’nda yazılan lanet başımıza yağdı, içilen ant yerine geldi. Çünkü sana karşı günah işledik. Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yeruşalim’in başına gelen, göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir. ( Dan. 9:11-12 ).Sürgün sonrası dönemde Nehemya’nın zamanında başlayan uyanış, Musa’nın Yasası’na itaatin sonucu olarak gerçekleşmiştir ( Ezr. 6:18; Neh. 13:1 ) ( Geisler, GIB, 71 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan sana ne yararı olur ? isasiyahbeyaz