ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap Kutsal Kitap Tanrı’dan mıdır ? Re: Kutsal Kitap Tanrı’dan mıdır ?

#30158
Anonim
Pasif

Tanrı Esini Eski Antlaşma

Eski Antlaşma’nın birçok kısmında Tanrı’nın bu kitabı esinlediği yazılıdır. Eski Antlaşma farklı şekillerde bölümlere ayrılabilir. Yeni Antlaşma’da, Eski Antlaşma’nın hem iki bölüme ( Mat. 5:17; 7:12 ) hem de üç bölüme ( Luka 24:44 ) ayrıldığını görürüz.

Yasa Kitapları

Eski Antlaşma’nın ilk beş kısmı Yasa Kitapları olarak adlandırılır.İbranicesi ” Tora “( tevrat ) olan bu sözcük ayrıca ” Pentatuk ” olarak da bilinir. Yasa kitapları; yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa’nın Tekrarı’dır. Bu kitapların yazarının Musa olduğu düşünülmektedir.

Mısır’dan Çıkış ( 32:16 ), Levililer ( 1:1 ), Çölde Sayım ( 1:1 ) ve Yasa’nın Tekrarı ( 31:24-26 ) Tanrı’nın esini oldukları iddiasını açıkca sergiler. Sadece Yaratılış Kitap’ında bu konuda doğrudan bir iddia yoktur. Yaratılış Kitap’ı da Musa’ya atfedilir ( 2. ta. 35:12 ; Neh. 13:1 ) ve bundan dolayı aynı tanrısal yetkiye sahiptir. Bu kitaplardan birisi için geçerli olan hepsi için geçerlidir. Başka bir anlatımla kanonun bu bölümdeki bir kitap için öne sürülecek iddia, hepsi için öne sürülmüş sayılır; çünkü bu kitaplar tek bir başlıkla anılırlar: Musa’nın Kitap’ı ya da Yasası. ( ” Hüküm Gerektiren Yeni Kanıtlar ” – Haziran 2008 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan neye yarar ? k-kitap