Re: Kutsal Kitap nasıl yazıldı ve bizim için korunup nasıl günümüze kadar ulaştı?

#30119
Anonim
Pasif

Kutsal Kitap Nasıl Sıralanmıştır? (Kay Artur)

Kutsal Kitap iki bölüme ayrılır: ‘Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma. Eski Antlaşma’dan sonra Yeni Antlaşma gelir. Kutsal Kitap’ın başında, Eski ve Yeni Antlaşma’da bulunan 66 kitapçığın adını ve sırasını gösteren bir fihrist bulacaksın. Karşınızda da her kitabın hangi sayfada bulunduğunu görebilirsiniz.

Kutsal Kitap’ı açtığınızda her bir kitabın ayrı ayrı bölüm ve ayetlerden oluştuğunu göreceksiniz. Kutsal Kitap ilk yazıldığında bölüm ve ayetler yoktu. Bu ayrımalar Kutsal Kitap daha kolay okunsun ve araştırılsın diye yüzlerce sene sonra koyuldu.

Bu bölümler ve ayetler belli bir söz ararken de çok faydalı olmaktadır. Örneğin bir kişi size Kutsal Kitap içinde belli bir ayete bakmanızı isterse, size önce kitapçığın adını, sonra da bölümün numarasını, en sonunda da ayetin numarasını söyleyecektir. Böylece Yuhanna 3:16, ‘Yuhanna’ kitapçığı, 3. bölüm ve 16.ayet demektir. Eğer birden fazla ayet okumak gerekirse şöyle yazılır: Yuhanna 3:16-36). Bu örnekte Yuhanna kitapçığının 3. bölümünü açıp, 16. ayetten, 36. ayete kadar okunması gerekmektedir.

Bazı kitaplarda önce sözleri sonra da bulacağınız bölüm ve ayet numarasını göreceksiniz. Örneğin şöyle:

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun’ (Yuhanna 3:16).