ANASAYFA Forum KUTSAL KİTAP (KİTABI MUKADDES) Kutsal Kitap Kutsal Kitap nasıl yazıldı ve bizim için korunup nasıl günümüze kadar ulaştı? Re: Kutsal Kitap nasıl yazıldı ve bizim için korunup nasıl günümüze kadar ulaştı?

#30502
Anonim
Pasif

Kutsal Kitapı Kim Yazdı? gv ( Yazar: Artur Kay)
Kutsal Kitap’ın kendisi, gelmiş geçmiş bütün kitaplardan farklı bir kitap olduğunu söylüyor. Farklı olan tarafı da, onun Tanrı’nın Sözü olması, Tanrı tarafından yazılmış olmasıdır. Tanrı tarafından yazılmış derken, şunu demek istiyoruz: İnsanlar, Tanrı tarafından yönlendirilerek yazdılar. İncil’de bu söz, orjinalinde ‚Tanrı’nın soluğu ile yazılmış’ anlamında geçer. Hatta doğrudan İncil’in bu konuda neler söylediklerine bir bakalım:

‘Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur’ (2.Timoteos 3:16-17).

Bu ayet ile Tanrı bize Kutsal Kitap’ın kendisinden geldiğini ve neye inanıp nasıl yaşayacağımızı öğretiyor. (Doğruluk sözü, Tanrı’nın söylediğine göre yaşamak demektir). Kutsal Kitap aynı zamanda da nerede yanlış yaptığımızı da göstermektedir (azarlamak burada bu anlamdadır). Fakat Tanrı’nın Sözü bu kadarla da bitmiyor.

Kutsal Kitap bize yaptığımız yanlışı nasıl düzeltebileceğimizi de gösteriyor. Kutsal Kitap, eğer Tanrı’ya kulak verirsek ve O’nun dediğine itaat edersek, yaptığımız eğri işleri düzeltme fırsatımız olduğunu söylüyor. Bu bize büyük bir ümit veriyor, değil mi? Üstelik bize nasıl yaşamamız gerektiğini de gösteriyor. Böylece hayatta karşılaştığımız her durumda nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz.

İsa Mesih, tüm insanların günahlarını kaldırmak için çarmıhta ölmeden az önce kendisine iman edecek olan bütün kişiler için dua etmişti. O duada , Baba Tanrı’dan her imanlıyı ‚kutsamasını’ diledi. Kutsamak, ‚ayrı bir yere koymak’ demektir. Yani, İsa her imanlının Tanrı tarafından, Tanrı için ayrı bir yere konulmasını diledi.

Sonra İsa, Tanrı’nın bizi nasıl ayrı bir yere koyacağını da söyledi:

‘Onları gerçekte kutsal kıl. Senin sözün
gerçektir’ (Yuhanna 17.17).

İsa’nın dediğine göre, gerçek, Tanrı’nın Sözü’dür. O zaman gerçeği (Yani Kutsal Kitap’ı) bildiğin ve onun dediklerine göre yaşadığın zaman , dünyadaki diğer insanlardan farklı olacaksın. Tanrı’nın Sözü’ne itaat etmek, seni Tanrı için ayrı bir yere koyar! Bu nedenle Kutsal Kitap’ın ne olduğunu, neler öğrettiğini bilmeliyiz. Kutsal Kitap’ı anlamak için onu tek başına doğru okumanın ve anlamanın yolunu ögreneceğiz.