Re: Kutsal kitap karşiti!

#31391
Anonim
Pasif

Bu forumda veya günlük yaşamımızda ne için düşünüyoruz?
“Çöle ne görmeye” gidiyoruz?

Söylediklerimde Kutsal Kitap gerçeğine aykırı şeyler varsa, kardeşim beni uyaracak. Uyarmazsa kardeşim değildir.

Eğer bir yanlış varsa, Kutsal Kitap’a karşı olan söylediklerim, yorumlarımdır. Kişi olarak ben değilimdir.

Benliğimin uç vermesine izin vermemeliyim.
Kimse “Papa”, yanılmaz değil…

Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı`nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hâlâ insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih`in kulu olmazdım (Galatyalılar 1:10).

Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih`e bağımlı kılıyoruz (2. Korintliler 10:5).

Sevgi bizi diğer topluluklardan ayıran en önemli farktır. Yorum ve eleştirilerimizi sevgiyle yapmaya zorunluyuz.

Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin (Yuhanna 13:34).

Çağrımız budur…