Re: Kutsal Kitap boşanmak ve yeniden evlenmek hakkında ne diyor?

#30258
Anonim
Pasif

Yani zihnen düşünmek dahi zinadır ve zina yapan her kişi boşanabilir, buna Kutsal Kitap da izin verir dersek boşanmaların önünü alamayabiliriz.[/quote]
Evet Kutsal Kitap bu konuda gayet net. Ama inanın bunu cümleyi telaffuz etsek de boşanmak o kadar kolay birşey değil. Gerçekten karar ve uygulama aşamaları hem çok zor hem de çok yıpratıcı.
Bir imanlının yaşaması gerken ( benim asla yaşayamadığım ) evlilik nasıl olmalı konusundaki fikrim şöyle. Herşeyden önce imanlı biri kesinlikle yine bir imanlı ile evlenmeli. Ve evlilikle ilgili zaten Kutsal Kitapta yeterince açık yazıyor:
2Ey kadınlar, aynı şekilde siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki, bazıları Tanrı sözüne inanmasa bile, Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek kendilerine hiçbir söz söylenmeden siz kadınların yaşayışıyla kazanılsınlar. 3Süsünüz, örgülü saçlar, altın takılar ve güzel giysiler gibi, dıştan olmasın. 4Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle sizin süsünüz olsun. Bu, Tanrı’nın gözünde çok değerlidir. 5Çünkü geçmişte ümidini Tanrı’ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi. 6Nitekim Sarâ, İbrahim’i «Efendim» diye çağırarak sözünü dinlerdi. İyilik yapar ve hiçbir korkuya kapılmazsanız, siz de Sarâ’nın çocukları olursunuz.
7Ey kocalar, aynı şekilde siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı’nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın

İmanlı bir çiftin evliliğinin bu temel üzerine kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çiftlerin bu ayetler üzerinde oturup iyi düşünmesi ve uygulaması ve bu konuyla ilgili dua etmesi gerekiyor. Ayrıca hedef almaya çalıştığım bir diğer konu da şu:
6Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. 7Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz. 8Yiyeceğimiz ve giyeceğimiz varsa, bunlarla yetiniriz. 9Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanları çöküşe ve yıkıma götüren birçok anlamsız ve zararlı arzulara kapılırlar. 10Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Bazıları zengin olmak hevesiyle imandan saptılar ve kendi kendilerine çok acı çektirdiler.
11Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın ve uysallığın ardından koş. 12İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. 13-14Her şeye yaşam veren Tanrı’nın ve Pontiyus Pilatus önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih İsa’nın huzurunda sana şunu buyuruyorum: Rabbimiz İsa Mesih’in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru. 15-16Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O’nun olsun. Amin.