ANASAYFA Forum KURTULUŞ (SETERYOLOJİ) Yeniden Doğuş, Kurtuluş Kurtuluş yalnızca " ruhsal " değildir ! Re: Kurtuluş yalnızca ” ruhsal ” değildir !

#31131
Anonim
Pasif
seda-nur;10608 wrote:
pavlus peygamber mıdır ısa as dan vahy almısmıdır ?

Pavlus İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra O’nun elçilerini durdurmak için onlara baskı ve zulüm yapmış bir kişidir. Fakat, Rab kendisine gerçeği gösterdikten sonra tüm hayatını Müjdeyi duyurmaya adamıştır. Bunu İncil’in Elçilerin İşleri bölümünde tüm ayrıntısıyla görüyoruz:
İsa Saul’a görünüyor

1-2Saul ise Rab’bin öğrencilerine karşı hâlâ tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti, Şam’daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa’nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Kudüs’e getirmek niyetindeydi. 3Yol alıp Şam’a yaklaştığı sırada, birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. 4Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine, «Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?» dediğini işitti.
5Saul, «Ey efendim, sen kimsin?» dedi.
«Ben, senin zulmettiğin İsa’yım» diye cevap geldi. 6«Haydi kalk ve kente gir, ne yapman gerektiği sana bildirilecek.»
7Saul’la birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu, oldukları yerde kalakaldılar. Sesi duydularsa da, kimseyi göremediler. 8Saul yerden kalktı, ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam’a götürdüler. 9Üç gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi.
10Şam’da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona, «Hananya!» diye seslendi.
«Buradayım, Rab» dedi Hananya.
11Rab ona, «Kalk» dedi, «Doğru Sokak denilen sokağa git ve Yahuda’nın evinde Saul adında Tarsuslu birini ara. Şu anda orada dua ediyor. 12Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür.»
13Hananya şöyle karşılık verdi: «Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Kudüs’te senin kutsallarına nice kötülük yapmış! 14Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır.»
15Rab ona, «Git!» dedi. «Bu adam, benim adımı diğer uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. 16Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim.»
17Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul’un üzerine koydu. «Saul kardeş» dedi, «sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal Ruh’la dolasın diye beni yolladı.» 18-19Hemen o anda Saul’un gözlerinden perde gibi bir şeyler düştü. Yeniden görmeye başlayan Saul kalktı, vaftizoldu, sonra yemek yiyip kuvvet buldu.
Saul, Şam’da ve Kudüs’te

Saul, birkaç gün Şam’daki öğrencilerin yanında kaldı. 20Havralarda İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. 21Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. «Kudüs’te bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da, öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi?» diyorlardı. 22Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa’nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam’da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu.

Bölüm daha uzun fakat dediğim gibi, Elçilerin İşleri bölümünde tamamını okuyabilirsiniz. Vahiy konusuna gelince de, yine İncil’deki Romalılar, 1. ve 2. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1. ve 2. Selanikliler, Timoteos, Titus ve Filimuna mektuplar bölümleri Kutsal Ruh’un yönlendirmesi ile Pavlus tarafından yazılmıştır.
Esenlikler dilerim.