#31887
Anonim
Pasif

@Evangelist 11735 wrote:


[/SIZE]

Verdiğiniz Maide Suresindeki bu iki ayetten hangisine inanacağımızı da söyleseydiniz ona göre hareket ederdik.

İlkin 69. ayet ‘İman edenler(müslümanlar) ile yahudiler, sâbiîler ve hıristiyanlardan Allah’a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir” diyor. Her şey apacık değil mi? Benim bu sözleri anlayabilmem için ayrıca arapça öğrenmem veya bir çok tefsir okumam gerekmiyor. Bu ayete göre Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıp iyi amel işleyen yahudiler, sabiler ve hristiyanlar da, tıpkı bu aynı şeyleri yapan müslüman inananlar gibi korkmayacaklar ve üzülmeyeceklerdir. Yani kurtulacaklardır..

69. ayet böyle derken 72. ayetin ‘Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” diyerek bunun tam tersini söylemesi ve İsa’nın beden almış Tanrı olduğuna iman eden Hristiyanların (ki bu Hristiyan inancının temelidir), cennete giremeyeceklerini, ateşte kalacaklarını ve hiçkimsenin kendilerine yardım edemeyeceğini söylemesi açık bir çelişkidir. Hem iman eden hristiyanlar korkmayacaklar ve üzülmeyecekler, hem de cehennemlik olup yanacaklar, öyle mi? İsa’nın insan bedeninde yeryüzüne gelmiş Rab ve Kurtarıcı olduğuna inanmayan zaten hristiyan değildir. Eee, Kur’an hangi hristiyanlardan söz ediyor o zaman?

İncil hristiyan olmanın ve günahlardan kurtulmanın şartını şu ayetle belirler:
‘İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur.’ )İncil Romalılar 10:9-10).
ve yine İsa’dan başka hiçkimsede kurtuluş yoktur.. ‘Başka hiçkimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir isim yoktur.’ (İncil, Habercilerin İşleri 4:12).

Yukarıda ” Maide 69 ve 72.” ayetler kendi içerisinde çelişmiyor.Üstte nasıl kurtulabilineceğini söylerken (Maide 69),altta ise Hz.İsa’nın çevresindekilere söylediğiyle ilgili bir örnek veriyor (Maide 72.)Dolayısı ile bu birbiriyle çelişen ayetler değil birbirinin devamı olan ayetlerdir.
Çünkü daha ozamanlar da Hz.İsa Allah’n oğludur diye inananlar olduğu için buna açıklık getiriliyor.Dolayısı ile daha ozamanlarda da Hz.İsa’nın Allah’n oğlu değil Ruhül Kudüs(Kutsal Ruh = Cebrail) ile desteklenen kulu ve elçisi olduğu vurgusuna inananlar da mevcuttur.Aynı zamanda bunun tersi Hz İsa Allah’ın oğlu diye inananlar da mevcuttur.Kuran-ı Kerim bu iki görüşü birbirinden ayırıyor.Bir çok ayette de Musevilerin(Yahudilerin) yaptıkları hatalar ve yanlış inanışlar söyleniyor.Ancak Maide 69 a göre ise doğru inananlar için bir sorunun olmadığı vurgulanıyor.Yani çok tefsir okumaya gerek olduğunu sanmıyorum bu iki ayet gayet açık.
Daha açıkçası Maide 69. da kimlerin kurtulacağını Maide 72. de ise kurtulacak olanların inancına ait bir örnek veriliyor.Bu gayet basit .
Aslında Kuran-ı Kerim’in en önemli vurgusu Tek Allah’a iman dır.Bunun dışındaki tüm inanışları reddeder.
Tabii bu konu bukadar basit bir konu değil amacım sizin inancınızı yermek yada övmek değil.Sadece yukarıdaki ayetlerde çelişki olmadığı vurgusunu yapmak istedim.
Sağlıcakla kalın.