#31884
Armagan
Anahtar yönetici

=güvercin;11726]
Madem Kurandan örnekler veriyorsunuz. Benim de bi katkim olsun.
Türkce kelime Tercümesidir. Orjinal manasini anlamak icin Tefsirini okumak gerekir.

Maide 69:

“İman edenler(müslümanlar) ile yahudiler, sâbiîler ve hıristiyanlardan Allah’a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir.”

Maide 72:

Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”[/quote]

Verdiğiniz Maide Suresindeki bu iki ayetten hangisine inanacağımızı da söyleseydiniz ona göre hareket ederdik.

İlkin 69. ayet ‘İman edenler(müslümanlar) ile yahudiler, sâbiîler ve hıristiyanlardan Allah’a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir” diyor. Her şey apacık değil mi? Benim bu sözleri anlayabilmem için ayrıca arapça öğrenmem veya bir çok tefsir okumam gerekmiyor. Bu ayete göre Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıp iyi amel işleyen yahudiler, sabiler ve hristiyanlar da, tıpkı bu aynı şeyleri yapan müslüman inananlar gibi korkmayacaklar ve üzülmeyeceklerdir. Yani kurtulacaklardır..

69. ayet böyle derken 72. ayetin ‘Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” diyerek bunun tam tersini söylemesi ve İsa’nın beden almış Tanrı olduğuna iman eden Hristiyanların (ki bu Hristiyan inancının temelidir), cennete giremeyeceklerini, ateşte kalacaklarını ve hiçkimsenin kendilerine yardım edemeyeceğini söylemesi açık bir çelişkidir. Hem iman eden hristiyanlar korkmayacaklar ve üzülmeyecekler, hem de cehennemlik olup yanacaklar, öyle mi? İsa’nın insan bedeninde yeryüzüne gelmiş Rab ve Kurtarıcı olduğuna inanmayan zaten hristiyan değildir. Eee, Kur’an hangi hristiyanlardan söz ediyor o zaman?

İncil hristiyan olmanın ve günahlardan kurtulmanın şartını şu ayetle belirler:

‘İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur.’ )İncil Romalılar 10:9-10).ve yine İsa’dan başka hiçkimsede kurtuluş yoktur.. ‘Başka hiçkimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir isim yoktur.’ (İncil, Habercilerin İşleri 4:12).