ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Ölüm Korkudan özgür Olmak Re: Korkudan özgür Olmak

#28462
Anonim
Pasif

Sahip olduğumuz korkular çok fazladır ama gelin bazı sağlıksız korkuların neler olduğuna bir bakalım:
1- Başarısızlık korkusu
2- Başarı korkusu
3- Reddedilme korkusu
4- İnsanlardan korkma
5- Yaşlanma korkusu
6- Sağlığımızı kaybetme korkusu
7- Servetimizi kaybetme korkusu
8- Sevdiklerimizi kaybetme korkusu
9- Gelecek korkusu
10- Ölüm korkusu

Şeytan ve hizmetkarları hayatımızdaki bütün bu korkuları “Korku Ruh ” aracılığıyla bir orkestra gibi yönetmektedirler. Bu nedenle elçi Pavlus Timoteos’u çekingen ve korkak davranmaması için şöyle uyarmaktadır: ” Tanrı bize korkaklık ruhu değil, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir.” ( 2. Timoteos 1:7 ) Kutsal Kitap bizim fark ettiğimizden daha fazla korkudan söz etmektedir.

İnsanların yaşamlarında korkunun bulunmasının sonuçları nelerdir ? Northwestern üniversitesinden Dr. Leonard Fosdick’in endişe hakkındaki araştırmaları göstermiştir ki endişe tükürük salgısını azalttığından diş çürümesine bile sebep olmaktadır. Dr. Fosdick farklı okullarda okumakta olan 5.000 farklı öğrenci üzerinde de bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmaya göre endişe eden öğrenciler daha kötü notlar almaktadır. Başka bir araştırmaya göre de ABD’ indeki kronik hastalıkların % 90’ı koorkudan kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak korku insan bedeninin dayanıklığını azaltıp, bağışıklık sistemini zayıflatmakta ve hastalıklardan iyileşme sürecini yavaşlatmaktadır. Ama yaratılışın başlangıcında insanların buna sebep olabilecek sağlıksız korkuları yoktu.

Hayatımızda sağlıksız koşullara sahip olmanın birçok yıkıcı sonuçları olabilmektedir ; esenliğimiz kaçar, bizi zihinsel ve ruhsal olarak hapseder, sevdiklerimizle aramıza bir engel koyar, hayatımızda kuşku ve güvensizliğe neden olur, bizi her masum eylemin altında sinsi bir motivasyon aramaya yöneltip, en sevdiklerimizden bile bizi uzaklaştırıp, yalnızlığa mahküm etmektedir.

Tanrı bize vermiş olduğu ” sağlıklı ” korkunun günah nedeniyle yaşamlarımızda mantıksız korkulara dönüşeceğini biliyordu. T. Roosevelt’in küçük bir çocukken Madison Square kilisesine tek başına gitmekten korktuğu anlatılşır. İçeriye girmemek için kapıda durup ağlamaktadır. Sonunda bir gün annesi oğlunu kiliseye gitmekten alıkoyan şeyin ne olduğunu bulmaya karar verir. Araştırdığında oğlunun “gayret ” denilen şeyden korktuğunu anlar. Roosevelt kilisenin çobanının bundan bahsettiğini duymuştur, annesine ” Kiliseye gidersem gayret beni Tanrı’nın evinde yiyip bitirecek ” der. Aslında kilisede duyduğu şey İsa’nın Tanrı’nın tapınağını ticarethaneye çevirmiş olan tüccarları azarlarken söylediği, “Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek” ( ( Yu. 2: 17 ) sözleriydi. ( Dr. Michael YOUSSEF )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.