ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Ölüm Korkudan özgür Olmak Re: Korkudan özgür Olmak

#28727
Anonim
Pasif

Eğer siz de benim gibiyseniz, zor durumlarda bir gece İsa’yla birlikte Celile gölünü geçerken çıkan fırtınada öğrencilerin verdiği gibi tepki verirsiniz. Tekne batma tehlikesiyle karşı karşıyaydı ve İsa uyumaktaydı. Bu tecrübeli balıkçılar İsa’ya ” Ya Rab kurtar bizi, yoksa öleceğiz ! ” ( Mat. 8:25 ) diuye seslendiler, İsa’nın ne dediğine dikkat edin: ” Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar ? ” ( Mat. 8:26 )İsa uyandıktan sonra , önce öğrencileri azarladı, sonra da fırtınayı dindirdi. Oysa biz İsa’nın tam tersini yapması gerektiğini düşünürüz. Ama İsa böyle çalışmaz. Onlara ilk dersi öğretip, sonra fırtınayı dindiriyor. Şunu hatırlamalıyız ki, Rab İsa Mesih kendisinden yardım almadan önce bizim olgunlaşmamızı ister.

İsa Mesih’in korku ve imanı nasıl bağdaştırdığına bakalım. Neden böyle yapmıştır ? Bunu bizim ne olursa olsun imanın korkuyu yendiğini ve korkuya galip geldiğini anlamamız için yapmıştır.

Benim de korkuyu bire bir, gerçek bir şekilde tecrübe ettiğim zamanlar oldu. Bunun insan doğası için en moral bozucu şey olduğunu biliyorum. Bir keresinde Japonya’dan havalanan bir uçağın içindeydim. Budist pilot bize ” Rab’bin duasını söylemeye başlayabilirsiniz. ” diye bir anons yaptı. her şey bitmiş gibi gözüküyordu. İşlemediğim bazı günahları bile itiraf ettiğimi hatırlıyorum! Şimdi size bu satırları yazabildiğime göre o olaydan kurtulduğumu anlayabilirsiniz. Ama korkunun insanı nasıl bitirip tükettiğini ve ona nasıl galip gelmek gerektiğini biliyorum.

İsa öğrencilere neden korktuklarını sorduğunda, onlara korku ve imanın kaldıraçlarının birbirinin karşı tarafında durduğunu söylüyordu.İman yükselince, korku aşağıya düşer. Korku yükselince de iman aşağıya düşer. Çok korkan insanlar aslında az imana sahip olanlardır.Ama İsa’nın öğrencilerini azarladığı bölümle ilgili iyi haber şudur:

* Korku imana baskın çıkamaz. Onu yönetemez.
* Korku imanı ucuzlatmaz.
* Korku imanı yok edemez.
* Korku imana zarar veremez. ( Dr. Michael YOUSSEF )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.