ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Ölüm Korkudan özgür Olmak Re: Korkudan özgür Olmak

#29463
Anonim
Pasif

1. Yuhanna 4:18’de şöyle yazılıdır:” ….. yetkin sevgi korkuyu siler atar. ” Ben bu ayeti anlamaya çalışarak üzerinde derin derin düşündüm. Sonunda bir gün Tanrı bu ayetin anlamını açıkladı. Yetkin sevgi korkuyu siler atar. Bu kusursuz sevgi Tanrı’dır. Size karşı duyduğu o sevginin ne kadar kusursuz olduğunu anladığınızda, bütün yaratılışta sizi korkutabilecek hiçbir şey olmadığını görürsünüz.. Tanrı’nın sizi sevdiğine dair kişisel bir vahiy almışsanız, korkmanız imkansızdır.

Tanrı’nın sizi sevdiğini biliyorsanız başarısızlıktan korkmak imkansızdır. Tanrı’ya güveniyorsanız başarısızlığa uğrayamazsınız . Başarısızlığa uğramanın tek yolu, kendinize dayanıp güvenmenizdir. Tanrı’nın sizi sevdiğini biliyorsanız, başarısızlıktan korkmazsınız. Tanrı’nın sizi sevdiğini biliyorsanız, reddedilmekten korkmayacaksınız.

Tanrı’nın sevgisi o kadar büyüktür ki, her şeyi kapsar ve örter. Sizi kurtaran ve özgür kılan aynı Tanrı’nın sizi suçlayacağını mı sanıyorsunuz ? Suçlayan şeytandır. Tanrı sizi hayatınızdaki günah konusunda ikna edecektir ve size çıkış yolunu gösterecektir. Şeytan sizi suçlayacak ve size hiçbir çıkış yolu olmadığını söyleyecektir.

Kutsal Kitap’ta şöyle yazılıdır:

Sevgide korku yoktur ( Korku ve endişe diye bir şey yoktur. ). Tersine, yetkin ( bütün, kusursuz ) sevgi, korkuyu siler atar ( dehşetin tüm izlerini siler ). Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir ( Henüz sevginin tam kusursuzluğuna erişmemiştir ). 1. Yu. 4:18 ( J. M. )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !rabbe hamdolsun