ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Ölüm Korkudan özgür Olmak Re: Korkudan özgür Olmak

#28802
Anonim
Pasif

Unutmayın ki, durum ne kadar korkunç, korku ruhunun üzerinize saldırısı ne kadar amansız olursa olsun , korku iman gerektiren bu durumda ışıkları yakar. Aslında korkunun yaptığı şey imanınızın ne kadar güçlü ya da zayıf olduğunu belli etmektir. Bizim için Kutsal Kitap’taki imanı tanımlamak önemlidir. Çünkü medya, birçok konuşmacılar ve yeni çağ akımı imandan sanki bu kendilerine ait bir konuymuş gibi bahsetmektedir. Onlar iman derken; 1) ken kendine inanmaktan, 2 ) yeteneklerine güvenmekten, 3) kendimetanet ve heyecanlarına inanmaktan bahsetmektedirler. Fakat bu Kutsal Kitap’ta İsa’nın burada bahsettiği iman ” kurtaran iman ” ya da kurtuluşla ilgili bir iman değildir. Tanrı’nın güvenirliliğine tam olarak güvenmek demektir. Tanrı’nın size vermek istediği şeyleri alabilmek için her gün sahip olmak gereken türden bir imandır. Bu çeşit bir iman her gün, her şey çok anlamsız ve karanlık görükse bile Tanrı’nın egemenliğine tamamen güvenerek yapacağım demektir. Süleyman’ın Özdeyişleri 29:25’te Süleyman ” İnsandan korkmak tuzaktır; ama RAB’be güvenen güvenlikte olur ” demiştir. İsa öğrencilerini imansızlıklarından dolayı azarladığında , kızdığı şey pratik bir olayda kendisine güvenmemeleriydi. Öğrencilerin onları ” kurtaran” imanları vardı ama günlük hayatta “günlük yaşayan imanları ” yoktu. Günlük yaşayan iman her günkü yaşantımızda Rab’le yürüyüşümüze bağlı olarak artıp azalmakta olsa da kurtaran iman hep aynı seviyede kalır, değişmez. ( ” Korkudan Özgür Olmak ” )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:elsalla: