Re: Kilise satın alıp cami yaptılar

#31940
Armagan
Anahtar yönetici

Türklerin ve diğer müslümanların Batı Avrupa ülkelerine toplu ve kalıcı yerleşmeleri 50-60 yıllık bir olaydır. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde demokrasinin niğmetlerinden en çok yararlananlar da onlar olmuşlardır. Kendi ülkelerinde müslüman olmayanlara tanımadıkları hakları Batılı hristiyanlardan alınca ilkin afalladılar, acaba hayal mi görüyoruz diye, sonra da zaman içerisinde bu ülkelerin vatandaşlığına geçerek o ülkelerin resmi müslüman vatandaşları oldular.

Buna elbette itirazımız yok. Her inanç sahibi inancını hürce yaşayabilmeli, falanca dinden diye horgörülüp aşağılanmamalı, farklı uygulamalara tabi tutulmamalı, rendice edilmemelidir. İnsan olmanın gereği budur.

Müslüman toplumların gayri müslümanlara olan tutumuyla avrupalının gayri hristiyanlara olan tutumları arasında ne gibi farklılıklar var olduğunu düşünmenizi isterim. Bulacağınız cevaplar belki farkında olmadığınız yanlış tutumların değişmesine yardımcı olabilir..

Ben şahsen görüp bildiğim birkaç tanesini sıralayayım, buna belki sizler de bi şeyler eklersiniz:

  • Örneğin Almanyada hangi inançtan olursanız olun, eğer küçük bir cemaatseniz, devletin diğer dinlere tanıdığı her haktan siz de yararlanıyorsunuz. Hiçbir memur veya savcı size farklı muamale yapamaz. Adamlar, biz hristiyanız ve almanız, hristiyan mahallesinde zemzem suyu satamazsınız, demiyorlar.
  • Almanyada cami kuran cemaatlere hem yerel eyalet hükümeti, hem de Avrupa Topluluğu özel fonlardan parasal yardımda bulunuyor. Örneğin Duisburg’ta yapılan Camiinin yapımına 5 milyon Euro yardım yapıldığını bizler alman medyasında kendimiz duyup gördük.
  • Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin büyük şehirlerinde İslam Merkezi adı altında devasa binalarda kadrolu görevliler bu dillerde İslamı yayma ve duyurma faaliyetleri içindeler.
  • En kalabalık cadde köşelerinde ve meydanlarda İslami yayınlar standı açıp insanlara broşür, kaset, CD vs. vermek suretiyle birebir İslamı tebliğ ederek misyonerlik yapmaktalar.
  • İslam dinine geçirdikleri avrupalılara kendi dillerinde Kuran dersleri ve dinsel eğitim vererek onları kendi halklarına İslamı yaymaya yollamaktalar..
  • Avrupalı hristiyanlar bütün bunları görüp bildiği halde gidip de camileri taşlayıp camlarını kırmıyor, imamları tehdit edip dövmüyorlar, hristiyanlığa ve almanlığa hakaret etti diye haklarında yasal kovuşturma başlatmıyorlar, müslüman olan hristiyanları bıçaklayıp boğazların kesmiyorlar…
  • Bir müslümanın hristiyana senin İncilin değişti, İsa sadece peygamberdir gibi islami bilgilerle telkinde bulunması, hristiyan inancına ve değerlerine hakarettir. Müslümanlar her fırsatta sakız gibi bu hakarette bulurlarken, hristiyanlar sokaklara düşüp, sağı solu kırıp yakıp müslümanlara ağır dillerde hakaretlerde ve saldırılarda bulunmuyorlar.
  • Hristiyanlar İslami web sitelerine hiçbir zaman hackerlerle saldırıp sitelerini bozmazken, sohbet odalarına girip ağıza alınmadık küfürler etmezken, müslümanların saldırmadığı, küfür ve hakaret etmediği, Hristiyantürk de dahil hiçbir İncil web sitesi yoktur.

Bu örneklere daha birçoğu eklenebilir..

İsa der ki,

Dişe diş, göze göz dendiğini işittiniz, Ama ben size derim ki, birisi sizin sağ yanağınıza vurarsa, ona sol yanağımızı da çevirin…

Başkalarının size her ne yapmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın..