Re: Kilise satın alıp cami yaptılar

#32109
Anonim
Pasif

@Evangelist 11880 wrote:

Benim eleştirim, Türkiye’de hristiyanlara yaşam hakkı tanımayıp hristiyan ülkelerde müslüman olarak yaşamaktan gurur duyan, Türkiye’ye Yahudi ve Ermeniler giremez, köpekler girebilir, diyen zihniyet sahiplerinedir.

“Türkiye’de Yahudi ve Ermeniler giremez, köpekler girebilir.” Pankartındaki protesto Türkleri “Köpekler ve Türkler giremez” diyen SOAD gurubunu ve dünya da inananlara her türlü işkence yapan Siyonistleri hedef almaktaydı. Bu protestoyu gerçekleştiren insanların, Gagauz ve Karaim soydaşları bulunduklarını unutmayınız.

Ülkemizde, Misyonerlere beslenen nefretin temelinde yatan İlahi bir dine karşı olan bir tahammülsüzlükten çok, insanların milli kimliklerinin değişmesinden korkulduğudur. Oysa ki kimse Tanrı’nın verdiğini değiştiremez, etnik kimlik doğuştan edinilir ve yaşam boyunca sürer! “Ermeni ve Yahudiler giremez, köpekler girebilir” sözü etnik içeriklidir, dinsel değil! Ayrıca eklemek isterim: Ermenistan’da ya da İsrail’de çalışan, yaşayan bir Türk yoktur! Fakat Türkiye’de çalışan bir çok Ermeni olduğu gibi, Ermenistan, Azerbaycan toprakarı üzerine kurulmuştur!