#31016
Anonim
Pasif

Sevgili Burç kardeşim.

Sizi dünyasal sorunların içerisinde boğulmuş görmekteyim.
Yapmanız gereken se, Rab’be güvenmektir.
Sorunlarını Rab’be ilet ve sen esenliğin tadını çıkar.
İzle O’nu, bak ve gör, O senin için ne zaferler kazanacak.
Mat.11: 28 “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat
veririm.

Unutmaki bizler O’nunla güvencedeyiz.
O her anımızda bizimledir.
Bizi işitmekte ve yüreklerimizi bilmektedir.
O’ndan dilediğimiz her doğru şeye sahip olabileceğimizi bilmeliyiz.
1.Yu.5: 14 Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.
2.Ko.1: 22 O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal
Ruh’u yerleştirdi.

Dünya güvenilir değildir kardeşim.
Günahın egemenliği altındadır.
İnsanların güvensizliği, bizleri Rab Tanrı’dan uzaklaştırmamalı.
Tanrı’ya olan güvenimiz asla sarsılmamalı.
Rom.3: 3 Peki, kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı’nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı?

Bilmeliyiz ki dünyada zorluklarla karşılaşacağız.
Bunlar sadece sınanma ve terbiye maksatlıdır.
Rab bizleri altından kalkamayacağımız denenmelerden geçirmez.
Rab’de kalmalı ve koşullarımız her ne olursa olsun O’na hamdedip, şükretmeliyiz.
Önemli olan bu sınavı başarıyla ve Rab’de geçirebilmektir.
O’nun güvenini suistimal etmemeliyiz.
1.Ko.10: 13 Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrım güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.
2.Ko.7: 16 Size her bakımdan güvenebildiğim için seviniyorum.

O’nun sözleriyle yaşama sarılmalıyız.
Dünyasal kaygılardan arınmalı, ruhsal egemenliği özlemeliyiz.
Dünyanın egemeninin ölümlü olduğunu bilmeliyiz.
Rab’de yeni kimliklerimize sahip çıkmalı ve O’nun diri tanıkları olmalıyız.
Dün karanlık kalmalı yaşamlarımızda, sürekli önümüze ve ışığa bakmalıyız.
2.Ko.5: 2-4 Şimdiyse göksel evimizi giyinmeyi özleyerek inliyoruz.
Onu giyinirsek çıplak kalmayız.
Dünyasal çadırda yaşayan bizler ağır bir yük altında inliyoruz. Asıl istediğimiz soyunmak değil, giyinmektir. Öyle ki, ölümlü olan, yaşam tarafından yutulsun.

Hala benliklerimizlemi yaşıyoruz.
İnsan ardından mı koşuyoruz.
İnsanamı güveniyoruz yoksa.
Tüm yaşamımızın planlarımı kendimiz mi yapmaya çalışmaktayız
Rab’be bırakın tüm yaşamınızı ve sadece O’nu övün, yüceltin ve güvenin.
Flp.3: 3 Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa’yla övünen, insansal özelliklere güvenmeyen bizleriz.

Biliyormusun O bize çok güvenmekte ve bizimle övünmektedir.
2.Ko.7: 4 Size çok güveniyor, sizinle çok övünüyorum. Teselliyle
doluyum. Bütün sıkıntılar arasında sevincim sonsuzdur.

amin