#30512
Anonim
Pasif

Jules kardeş Allahın kelamı söyleme gücü ezelidir.Fakat söylediği kelam ezeli değildir.Kendinizle o kadar çelişkiye düşmüşsünüz ki ne söylemek istediğinizi anlayabilene aferin. Siz Allah’ın kelam söyleme gücüne ezelidir diyeceksiniz ve ardından söylediği kelam ezeli değildir diyeceksiniz. Açıkcası Allah’ı acizlikle suçlayacaksınız.Çünkü ilahi bir güç olan Allah kelam söyleyecek fakat bu kelamı ezeli olamayacak,yani Allah söylediği kelamına sonsuza kadar sahip çıkamayacak. Siz agnostik olduğunuzu belirtmişsiniz bence siz yüreğinize önce şu soruyu sorun “ben Allah’a inanıyor muyum?

Siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Sıradan bir roman yazarı veya bir şairin sıradan bir eserinden bir satır çıkartıp yayınlayın bakalım neler olacağını görürsünüz..! Mahkeme kapılarından ayrılmazsınız üstelik iyi bir meblada tazminat ödersiniz. Sıradan bir yazar dahi eserine sahip çıkar iken Allah kelamına sahip mi çıkamıyor? Üçlü birlik konusuna gelince kavranabilmesi çok zor olan bir konu. Anladığım kadarı ile siz Incile’de inanmıyorsunuz. Baba Tanrı’ya inanıyor fakat oğul İsa Mesih’e ve Kutsal Ruha inanmıyorsunuz.Peki o zaman bir süreliğine incil den daha öncesine gidelim.siz yahudilerin kutsal kitabına inanıyorsunuz değilmi…inanıyorsunuz ki Allah’ın kelamı ezelidir diyorsunuz.Şimdi bakın Allah İsa Mesih’ten önce de Kutsal Ruhu’nu imanlılara vermişti.

Rab Musa’ya şöyle dedi:

‘Bak Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel’i seçtim. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Mısırdan çıkış.(31:1-2-3)

Ve rab’bin ruhu O’nun (otniel) üzerine geldi ve İsrail’e hükmetti.Hakimler’ (3:10).

“Saulün üzerine Allah’ın ruhu kuvvetle geldi.1.samuel.(1:6)

Sevgili jules kardeş kutsal Ruh İsa mesihten öncede Rab’in istediği insanların üzerine iniyordu.Fakat İsa mesih geldikten sonra Ruh dünyada daha güçlü çalışmaya başladı Bak kardeşim İsa mesih ve onun Tanr’ılğı Tevrat’ta belirtilmiştir.İncil tevrat’ta gizlidir.incil’de tevrat’ın açılımıdır örnek ayetmi buyur sana örnek ayet.

“Çünkü bize bir çocuk doğacak,bize bir oğul verilecek yönetim onun omuzlarında olacak.O nun adı Harika Öğütçü güçlü Tanrı Ebedi Baba,Esenlik önderi olacak’ Yeşaya (9.6.)

Tekrar incil dönemine gelelim.Allah insanoğlunu doğru olan her şeyi yapmaları için defalarca İbrahim, Musa, Yeşaya, Yaremya,…ve daha nice peygamberler aracılığı ile uyardı fakat insanlar söz dinlemez bir şekilde bu peygamberleri dinlemediler hatta kimini öldürüp kiminede eziyet ettiler. Ve Rab en son olarak kendi sözünü Meryem aracılığı ile beden giydirip aramızda yaşattı.öyleki o gerçeğe tanıklık yaptı.
Bizim inancımızın özü ve İsa Mesih’in yeryüzüne gelişinin amacı
Çarmıh ve bu çarmıhta biz mesihe ait olanların günahlarının bedelinin
İsa mesih tarafından ödenmesidir.İsa Tanrı ise neden dua edip yardım istedi diye soruyorsunuz.yine söylüyorum İsa vücut bulmuş söz idi ve amaç Baba Tanrı’nın seçilmişlerinin günahlarını üstlenmesi idi.

Tanrı aşşağı baktığında biz günahlıların yerine geçen günahsız İsa’nın üzerinde üstlendiği bizim günahlarımızı gördü ve günah nedeniyle oğuldan uzaklaştı.Jules kardeş günah ve bedelinin ne kadar ağır olduğunu bilmem size tarif etmemin bir anlamı var mı.Milyonlarca her dinden insan cehennem acısı korkusu ile göz yaşları içinde kendilerince yakarış içerisindeler. Onlarca insanın günahlarını üstlenen İsa Mesihin çarmıhta “Baba mümkün ise bu kaseyi benden uzaklaştır”dedi “Ama yinede benim değil senin isteğin olsun”demesi ilede tam bir itaati gösterdi. Çünkü günahların ödenmesi anında İsa tamamen Tanrı’lığından ayrılmıştı. insani vucudu ile oradaydı.
Gelelim bilimsel yönüne iskenderiye,vatikan ,sina,efraim nüshalarının arkeolojik tanıklıkları var.

Kumran yazmaları,arsoinoe yazmaları ve sina yazmaları.Bu yazmanların gerçekliğini zaman mekan ve kimler tarafından kimlere yazıldığı ve hangi kazılarda ortaya çıkarıldıklarını internettede görebilirsiniz.