Re: Kardeşim A’raf;

#32823
Anonim
Pasif

Size “kardeşim A’raf” diye hitap etmemi, sizi utandırmak için yazdığımı düşünmüşsünüz! Gel de, böyle düşüncelerden kurtulalım diye, İNCİL sözleri paylaşarak Mesih İsa’da kardeş olduğumuzu ilan edelim. Ah sevgili ve çok değerli kardeşim A’raf! İyi ki, bana cevap yazmakta acele etmişsin! Eğer yazmasaydın, seni rahatsız eden ve paylaşım yazılarımı bir daha okumamağa karar verdiren o çapanoğluna, yani bizi rahatsız eden düşünceye daha uzun süre izin vermiş olurdun. Ama bizim Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, doluluğundan bize esinleyeceği düşünceleri ile, esenliğimizin kaynağıdır! O’nun esinleri ile soluk alıyoruz ve rahatlıyoruz sevgili kardeşim. Kurtarıcımız İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı sözleri, romanlarda yazılı sözler gibi eskiyen sözler değildirler! Her çağda, her kuşakta yaşamış insanlara Ruh esinleri ile ulaşarak onlarda düşünülmüş ve onları yenileyerek değiştiren diri sözler olduklarını kanıtlamıştır.

Sana bu satırlarımı yazdığım şu anda, Pakistan’daki bir hapishanede Can ve Ahmet adında iki tutsağı, okuduğumuz İNCİL sözleri kardeşlerimiz yaptığını dinliyorum! İNCİL sözleri, Allah’ın bize İsa Mesih’de çok güçlü sağlayışlarıdır! Bunun içindir ki, daha biz Allah’a düşman konumunda iken, Kurtarıcımızın o haçtan Baba’ya ” Baba, onlara bağışla!” feryadına yanıt olarak Baba’dan bize esinler bağışlanıyor ve insanları birbirine düşman eden o çapanoğulları düşünceler, İNCİL’deki “adavet duvarı” yani, düşmanlık duvarı” hep yıkılmıştır ve hep yıkılacaktır! “Fakat şimdi Mesih İsa’da, bir vakitler uzak olan sizler, Mesih’in kanı ile yakın oldunuz. Çünkü ikisini bir yapan ve bölme duvarını yıkan, ve adaveti, nizamlarda emirlerin şeriatini iptal eden, esenliğimiz O’dur; ta ki, esenlik yaparak kendisinde ikisinden yeni bir insan yaratsın; ve adaveti haç ile öldürmüş olarak, o vasıta ile ikisini bir bedende Allah ile barıştırsın; ve gelip size uzakta olanlara esenlik, ve yakında olanlara esenlik müjdeledi; çünkü bir Ruh’ta ikimizin Baba’nın huzuruna girmekliğimiz O’nun vasıtası iledir.” (Efes 2:13-18).

Evet değerli A’raf, biz Mesih İsa’da daima barışan kardeşiz! O’nun Ruh esinleri, yaklaşık iki bin yıl önce çektiği acılara karşılık, Baba’nın bize bağışlarıdırlar! Bilgisayar çağında yaşayan bizler de, geçmişimizde yaşamış Mesih imanlıları gibi, Kutsal Ruh yenilemeleri ile barış ve sevgi içinde yaşıyoruz. Bir saat önce ben de, kötü fikre kapılmışlığımda elem çekiyordum;Mesih Ruhu esini düşünce ile barışmış olarak, şimdi bu satırları sana yazıyorum değerli kardeşim! Rab’bimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih, Ruh esinleri ile bize aşıladığı düşüncelerini daima aşılayacak yegane Kurtarıcımızdır! Bugün O’nun İNCİL’ini satırlar halinde okuyoruz ama, O’nun Ruh esinleri ile düşünürken, içimizde hakikat sevinci ve sevgisi tazelenmeleri oluyor! Bu tazelenmeler, Mesih Ruhu esinleri ile devam ederek Mesih İsa’nın hizmetçileri ve tanıkları oluyoruz.

Evet sevgili kardeşim A’raf; eğer bu satırlarımda seni kıracak sözler varsa, lütfen bana yaz ki, onlar için de, senden özür dileyeyim. İsa Mesih’in yazılı sözlerinden ziyade, eylemsel varlığını da, bilmeğe aç ve muhtaç haldeyim. İNCİL’de yazılarla tarif edilmiş “İsa Mesih’in salahı”, O’nun Baba’yı sürekli hoşnut eden eylemsel varlığıdır! Bunu şimdi olduğu gibi, farketmemiştim! Kutsal Yasa’da yazılı emirlere uyarak salih(doğru) olma eylemleri göstermeğe çabalayanlar, Allah’ı asla hoşnut edemediler. Ama Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, Baba’yı sürekli hoşnut etmiş ve İsa Mesih’in eylemsel varlığı, o haç üzerinde “tamam oldu” sözü ile Baba’ya teslim olunmuş. Doğruluğa acıkmış olan ben, İsa Mesih’de görünen Allah’ın salahını, yani Allah’ın doğruluğunu önceleri anlamadığım için, kendi çabalarımla elde edebileceğim düşüncesine tutulmuştum; işte o düşünce ile dürüst olmağa çabaladıkça, senin gibi değerli kardeşlerimi üzecek söz ve davranışlar sergileyerek budala durumlara düştüm ve şaşkın oldum.Evet sevgili kardeşim; ben de, bilirkişi değilim. Çabam olmadan, İsa Mesih’in eylemsel varlığının, yani Baba’yı hoşnut eden o yüce eylemlerin bende de, görünmelerini, yani, İsa Mesih’in bende de, görünmesi için inayet çağında bulunduğumuzu, Kutsal Ruh esinleri ile farkedip, o kutsal eylemlerin bende de, görünmeleri için bir dilenci oldum! “Fakat şimdi şeriat ve peygamberler tarafından şehadet edilerek Allah’ın salahı, yani, İsa Mesih’e iman vasıtası ile bütün iman edenlere olan Allah’ın salahı, şeriat olmayarak zahir olmuştur; zira hepsi günah işlediler, ve Allah’ın izzetinden mahrum kaldılar; İsa Mesih’de olan fidye vasıtası ile, O’nun inayetile bedelsiz salih sayılırlar;” (Rom. 3:21-24).

Burada bize müjdelenen o “mükemmel hareketler”, “yani mukaddes hareketler”, Kurtarıcımız İsa Mesih’in bedeninde görünmüş! O mukaddes ve mükemmel hareketler, insan çabaları ile hiçbir devirde görünmemiş! Kendi çabalarımla mükemmel davranışlar sergilemeğe çalıştıkça, bende hep kötü davranışlar ortaya çıktı! Mesela siz kardeşimi üzdüm! Tekrar özür dilerim.Şimdi ise, Allah’ın salahı olan İsa Mesih’in bende de, görünmesini, İsa’nın haçı karşısında durarak, İsa Mesih adı ile Baba’dan dilenci oldum! O çabalarımın sonuna geldim mi acaba? Bunu henüz bilmiyorum. Kendi çabalarımla doğru olmağa beni zorlayan fikir acaba bende hala var mı? Eğer o fikir bende hala bulunuyorsa, semavi Baba’mızın dikmediği o fikir, Kurtarıcımız Rab İsa Mesih tarafından oradan sökülüp atılacaktır. Bunu Rab İsa Mesih’den diliyorum. Bizi Allah’ın salahından uzak tutan her fikir, Allah’ın yarattığı şu düşünme alanımızda asla barınamayacaktır. Bunun içindir ki, Mesih Ruhu esinlerine çok muhtacız kardeşim A’raf. O kutsal hareketler, İsa Mesih’in lütfu ile bizde göründüklerinde onlarla ayıkacağımıza ilişkin, İNCİL’de şu haber yazısı var: “Salah ile ayılın” (1.Korint. 15:34).

Allah’ın doğruluğunun bizde görünmesini İsa Mesih’den alacağımız umutla beklemek için bugün buradayız. İNCİL’de(Türkçe eski çeviride) yazılarak tarifi yapılmış “Allah’ın salahı”, “olan Allah’ın salahı” şeklinde bir tarifle dikkatimi ve ilgimi çekti!(Rom.3:22). Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı vaadı şöyledir: “Ve olduğu zaman, iman edesiniz diye, olmadan önce size şimdi söyledim” (Yuhanna 14:29).

O halde, İsa Mesih’in İNCİL’de okuduğumuz emirlerini yapacağımıza ilişkin şeriat altında değil, O’nun vaadı altındayız! Bu vaadı önceleri böyle anlamıyordum; ama tüm çabalarımda başarısız kalmış ve yorgun düşmüş olarak, nedenini Kurtarıcım Rab İsa Mesih’e sorup yüreğimi O’na açtığım zaman, O’ndan aldığım esinlerle şimdiki dülşünceye kavuştum! Allah’ın doğruluğu olan İsa Mesih, bir inayet olarak, bizim fani bedenimizde görünsün diye vaat altındayız.Çünkü Allah’ın doğruluğu olan İsa Mesih, bizim irademiz, çabalarımız ve kuvvetimizle bizde görünmüyor; O’nun bizde görünmesi için gerekli gücün aşırı büyüklüğü bizden kaynaklanmıyor (2.Korint. 4:7-14).

Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in gücü, güçsüzlüğümüzde kendini kanıtlayacaktır(2.Korint.12:9). Amin.

Rab hepimizi bereketlesin kardeşim.