#28636
Anonim
Pasif

Sayın erhan55,

Yazdıklarımdan böyle bir sonuç çıkartmana gerçekten şaşırdım!Yazdıklarımı tekrar okumanı istediğimden bir kez daha buraya kopyalıyorum:
“Pagan inanışlarıyla örtüşen bazı şeylerin Kutsal Kitapta da yeralması şahsen beni rahatsız etmiyor. Hristiyan Tarihine baktığımızda, müjdenin yayılmaya başladığı yerlerdeki putperest inanç ve uygulamalardan etkilendiğini görmekteyiz. Tanrı inancının kabul edilmesi ve yaygınlaşması sırasında çevredeki inançlardan etkilenmesi oradaki bazı uygulamaların ve öğretilerin kilise içine girmesi de söz konusu olmuştur. Kilise içine bunların girmesi Tanrı inancının içine girmesi anlamında değildir. Fakat Reform dönemine bakıldığında Kutsal Kitaba yeniden dönüşün gerçekleştiğini görüyoruz. İlk yüzyıllardaki gerçek öğreti ve uygulamaların (ki bunlar Elçilerin dönemindeki öğretiler ve uygulamalardır) kiliseye tekrar oturduğunu görüyoruz. Pagan kültüründen ve inannışından gelen bazı uygulamalardan (Putperest bayramları gibi…) arındırılmıştır.”

Dilerim tekrar okyunca bu yazdıklarımdan çıkarttığın yanlışlığın farkına varmışsındır!

Saygı ve sevgiyle….