ANASAYFA Forum SEKÜLER KONULAR… Kadın 'kadının En Makbulü Koyun' Diyen Hadis Olmaz Re: 'kadının En Makbulü Koyun' Diyen Hadis Olmaz

#31235
Anonim
Pasif
aylin;10342 wrote:
Hadi hadislerden temizlik yapacaklar, ya Kurandaki ayetler ne olacak???

Nisa:34
Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Bakara:223
Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için (geleceğe hazırlık olarak) güzel davranışlar takdim edin.

Bakara:282 ( uzun olduğu için sadece şahitlikle ilgili kısmını kopyalıyorum )
(Bu işleme) şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir.

Sayın Aylin,
kutsal kitap inancı olan herkes bilir ki, kutsal kitaplar ”Tanrı Sözü”dür. Dolayısıyla ondaki değişiklikleri de ancak Tanrı yapar. Biz kullar kim oluyoruz ki de, Tanrı sözü dediğimiz metinlerde temizlik(!) yapacağız?

Aynı mantıkla bir inançsız çıkıp, ”incildeki şu ayetlerin günümüz şartlarına göre değiştirilmesi gerekir” dese siz ne cevap verirsiniz? İşte vereceğiniz o cevap, bir müslümanın da size vereceği cevaptır.

”Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek, Mesih’in başı da Tanrı’dır.
Erkek başını örtmemeli; o, Tanrı’nın benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir.
Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı.
Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı.

Kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa’nın da belirttiği gibi, uysal olsunlar.
Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır.

Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.
Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.
Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.”


Kur’an’dan alıntı yaptığınız ayetlerde ve yapmadığınız birçok ayette, kadınların erkeklerden bir derece altta zikredildiği görülür ki, tevrat ve incilde de aynı derecelendirme vardır. İncilin ortaya koyduğu gibi kur’an da, kadınla erkeğin sadece Allah’a kulluk noktasında eşit olduklarını, birbirinden üstün olmadıklarını vurgular. Bunun dışında erkek hem yaratılış olarak hem de sosyal olarak kadından üstündür. Günümüz insanı bunu kabul etmese de böyledir. Kutsal kitaplardaki bu açık ve net vurguyu gördükleri halde çağın seküler-feminist fikirlerine kapılıp kadın-erkek her konuda eşittir diyen dindar kişi ister müslüman ister hristiyan olsun, demogoji yapıyor, gerçeklerin üstünü örtüyor demektir.

Günümüz şartlarına uymaz ve adaleti zedeleyici olarak görüp alıntıladığınız bu ayetlerin aslında ne kadar da çağlarüstü ve adil olduğunu görmek için müslüman olmak gerekmiyor ama önyargılardan arınmış olmak gerekiyor.

Nisa 34: Asi, söz dinlemeyen, serkeşlik yapan bir kadından bahsediliyor. Bir erkek kardeşiniz olduğunu düşünün. Eşinin, düşük ahlaklı ve zampara olan ”X” kişiyle konuşmamasını istiyor. Ama eşi konuşmaya devam ettiği gibi kardeşinize de kafa tutuyor. Söyler misiniz, kardeşiniz eşine karşı ne yapmalıdır?

Bakara 223: Kadınların ekinlik/tarla olarak temsil edilmesinden daha normal ne olabilir? Doğurgan olanlar kadınlar mıdır erkekler midir? Ayrıca, cinsel ilişkiler noktasında iyice yoldan çıkan insanlara bu ayetle cinsel ilişkinin nasıl olması gerektiği öğretilmektedir. (Önden ama istenilen şekilde)…

Bakara 282: Burada bir borçlanmadan bahsediliyor. Borçlanma esnasından getirilmesi gereken şahit sayısı vurgulanıyor. Erkek te unutkan olabilir veya kadın unutmaz gibi itirazlar getirilebilir. Başka hiçbir yerde değil sadece borçlanma esnasında iki kadın şahit getirilmesi tavsiye edilmişse Rabbimizin vardır bir bildiği diyoruz. :)