#30362
Anonim
Pasif

Şu anda, tanrı’ya birçok insan ve cin karşı durmaktadır. Şu anda Mesih’in şeytan ve insan günahı üzerinde kazandığı zaferle, bu zaferin tümüyle tamamlanacağı zaman arasında yaşıyoruz. Bu ara dönemde, tanrı’nın isteğine uygun düşmeyen olaylar da oluyor. Bazı kötülükler, insanların ve cinlerin seçimi sonucu oluşur. Dolayısıyla bütün hastalıkların, kazaların, günahların ya da saçmalıkların Tanrı’nın rızasıyla olduğunu söylemek olanaksızdır. Tanrı’nın bazı kötü şeylerin olmasına “izin verdiğini ” söylemek ise, çok az bilgi sahibi olduğumuz bir gerçeklik hakkında tahmin yürütmek olacaktır.

Yeryüzünde ki birçok hastalığın kaynağını oluşturan bütün kazalara, günahlara ve saçmalıklara rağmen ” Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.” ( Rom. 8:28 ) Bu ayeti yazan elçi Pavlus, bunu ilkönce kendi yaşamında gördü. Pavlus, Romalılar Mektubunu yazmadan yllar önce bedensel bir hastalık nedeniyle müjdeyi Galatyalılar’a iletiyor ve bir kilise kuruyor ( Gal. 4:13 ). Tanrı, bazen hizmerkarlarının hastalıklarını kullanarak harikalar yaratıyor.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan ne yararı olur ? hac5 isamesihyasiyor