#30361
Anonim
Pasif

Sayın advertiser; bilgilendirici, teşvik edici yazınız için teşekkür ederim. Sanırım Markos 6:5 ayeti ve 2. paragrafın son tümceleri sizi farklı düşünmeye yönlendirdi sanırım. Tekrar söyleyeyim ki, yazınızdaki açılım, beni bereketledi.
Sizin ifade ettiğiniz gibi her şeyin sonuçlanması Tanrı’nın amacı doğrultusunda olacaktır. Ama Tanrı, insana bir de özgür irade vermiştir. Yani “kadercilik ” ya da salt ” alın yazıcılık ” yoktur.Başka bir deyişle; mizahi olarak bütün yaşamımız alnımıza yazılmamıştır. Bu arada söyleyeyim ki, seçilmişlik özelliği farklıdır. İnsanlar özgür iradelerini dünyasal ya da kendi benlikleri doğrultusunda kullanarak; gerçek imana sahip olamadıklarından cehennem varlığını sürdürmektedir insanlar için. Tab ki; Tanrı, herşeye kadirdir.
İnanlılar da; cennete gidecekler ama ( daha önce de yazdım forumda ) yaptıkları işlere göre yargılanacaklar. Günahlı doğaya sahip insan, yürekten tövbe ederek yaşamını Mesih’in izinde sürdürdüğü oranda sonsuz yaşamda yerini alacaktır. Tabi ki verdiğin örnekleme de olduğu gibi bir inanlı da düşebilir, ama kalkabildiğinde de Tanrı’nın lütfuna ve merhametine sahip olacaktır. Dünyasal yaşamlarının sonuna kadar direnenler ise, sonsuz ölümde şeytan ve onun karanlık güçleriyle cehennemde yerini alacaktır. Nuh olayında olduğu gibi kaç kişinin kurtuluşda yerini alacağının sayısını da Tanrı, bilir. Rab, lütfunu sizin üzerinizden eksik etmesin.

Rabbinm sevgisi ve ışığında kalınız.