#28232
Anonim
Pasif

Sevgili Kirkor,

Gregoryan tabirinin kesinlikle yanlış olduğunu ve bunun bir hata olduğunu söylüyorsun. Ermeni kilisesine mensup olan Ermeniler, Ermeni Gregoryan mezhebine ait olduklarını kabul etmekte ve kendilerini bu şekilde tanımlamaktadırlar. Ermeni kilisesinin 301 yılında Aziz aydınlatıcı Kirkor tarafından kurulduğunu sen kendin de söylüyorsun. Ayrıca, bunu ortodoks kilisesine bağlı olan Ruslar’ın ve Fransızlar’ın Ermeniler’i aşağılamak için söylediklerine de katılmıyorum. Örneğin Almanca’da Yuhanna’nın adı ‘Johannes’, İngilizce’de ise ‘John’, başka dillerde de daha değişik olarak kullanılır . Ama isim aynıdır, sadece herkes bu ismi kendi diline göre uyarlamıştır.

Sadece ‘Ermeni kilisesi’ tanımlamasını yaptığımız zaman, ‘Katolik, Protestan ve Ortodoks’ kiliselerinin tümünü içeren genel bir kiliseden söz etmiş oluruz. Halbuki ben namaz konusunda katolik, ortodoks ve protestanlar arasındaki farklı uygulamalardan sözediyorum.

Süryaniler’in ya da diğer kiliselerin yere kapanarak secde kılmalarının Kutsal Kitap’ta bulunduğunu kabul ediyorum ve buna da saygı duyuyorum. Fakat bunu yaparken gerçekten tüm yüreğimizle Tanrı’ya tapınmak, O’nun önünde kendimizi alçaltmak için yapmalıyız, ama adet yerini bulsun diye değil. Adet yerini bulsun diye yaptığımız takdirde bu uygulama şekilcilikten öteye gitmez. Ayrıca ezberlenmiş aynı duaları tekrarlamamızı ben değil, İsa Mesih’in kendisi buyuruyor.

‘Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar’ (Matta 6:7).

İsa, insanların belirli kalıplara sokmuş olduğu duaları, yani belirlenmiş aynı sözleri bir kaç kez tekrarlamanın, boş tekrarlar olduğunu söylüyor. Yaşayan diri Rabbimizle’ neden dua aracılığıyla konuşmak yerine, papağan gibi boş tekrarlar yapalım?

İsa Mesih’in Matta 6:9’da bizlere öğrettiği dua sadece bir örnektir. Bu ayetleri teker teker okuyarak ve üzerinde düşünerek okumak gerekir. Önümüzdeki günlerde Matta 6.bölümdeki Rabbin öğrettiği dua hakkında da yorumlarımızı yapabiliriz.

Sevgilerimle