ANASAYFA Forum HRİSTİYAN YAŞAMI VE UYGULAMALARI Kurban kabil habil algılama Re: kabil habil algılama

#31493
Anonim
Pasif

Bu güzel paylaşımınız için teşekkür ederim,

Kendi iyi işlerimizle değil, kendi doğrularımızla değil, ancak İsa Mesih’e imanla kurtuluyoruz. Kutsal Kitap’ta dendiği gibi: ‘İyi işlerimiz Tanrı’nın gözünde kirli, pis bir paçavra gibidir’.

İlk atalarımız olan Adem ve Havva’nın oğulları olan Habil ve Kayin bunun güzel bir örneği.. Birisi KENDİ EMEĞİNİN İŞİ olan sunuyu sundu Tanrı’ya ve Tanrı bu sunuyu kabul etmedi; diğeri ise bir KURBAN sundu. Bu kurban, Tanrı’yı hoşnut etti, çünkü bu sunuyu sunması imanı sayesinde gerçekleşti. Kurban, Mesih’i temsil ediyordu. Kan dökülmeksizin kurtuluş olmaz, ama hamdolsun ki, Rabbimiz, Mesihimiz, bizim yerimize kanını dökerek, canını vererek kurban oldu, bizlere kurtuluş yolunu açtı. Bizler de iyi işlerimizle değil, ama Mesih’e İMANLA kurtuluyoruz.

Sevgilerimle