#31447
Anonim
Pasif
abud;10716 wrote:
Sevgili izmirligizem Kuran’ı okurken aşağıdaki surenin ayeti gözünden kaçırmış olmalı. Bilakis böyle bir iddiada bulunmazdı. Ben hatırlatmak istedim. Okuyalım: Bakara suresi ayet 62, ‘Şüphesiz iman edenler; yani yahudilerden, hristiyanlardan ve sabilerden Allah’a ve ahiret gününe hakkiyle inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.’

O halde Kuran sevgili izmirgizem’in iddia ettiği gibi iddia ediyorsa yani, Hıristiyanlar cehenneme gidecek diyorsa yukardaki ayet bir çelişki teşkil etmektedir. Ancak amaç ve hedefimiz bu değil zaten. İslam’ı, bir Hıristiyan forumunda işlemek değil doğrusu Hıristiyanlık hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktır.

Sevgi ile

İşin en ilginç yanıda bu ya:) verdiğiniz ayetlerde öyle diyor, ilerleyen yerlerde Hristiyanlar cehennemliktir onlarla sakın ilişki kurmayın diyor… Biraz daha ilerleyen yerlerde daha çok gaza gelip eğer onlar yanınıza gelirse öldürün diyor… Yani bir yerde Hristiyanlar için bir şey diyor öteki yerde bambaşka bir şey diyor… Kim ne derse haklıdır bu konuda :)

Aslında bu mantık Kuran’ın bir çok yerinde var. Mesela Kuran’ın indiği dönemde Araplar Tevrata ve İncil’e sahiptiler. İncilin için de ne yazılır, Tevratın içinde ne yazılır bunlar a dan z ye bilinmektedir… Bunların bilinmesiyle Muhammed eski ve yeni antlaşmayı Allah’ın kelamı olarak niteler ve Allah’ın kelamınında hiç bir şekilde değişmeyeceğini söyler… Ama Kuranda sayfaları çeviririz ve Tevratla İncil’in içeriğinin çok iyi bilinmesine rağmen tevrat ve İncil’de “Ahmed adında bir peygamber geleceği”nin yazılı olduğu söylenir… Ya da ne bileyim, İsa’ya Tanrı denildiğinden dolayı bizleri kafir eden Kuran, bir kaç ayet sonrasında İsa’yı Ruhu Kudüsle (kutsal ruhla) besledik der… Bunun gibi daha onlarca örnek var. Kuranda bir ayeti baz alıp bir şey söylüyoruz, ama söylediğimize (yani kuranın ayetine) zıt gelen başka bir ayet veriliyor. Bu işin sonu yok yani…