#30923
Anonim
Pasif
advertiser;9808 wrote:
Sevgili Burç sana esenlik olsun;
Sen istediğin sürece ve ayırabildiğimiz zaman zarfında dilediğin her konu hakkında yazışabiliriz. Yani zamanımız kısıtlı değil. (hele ki yağmur yağarken çünkü yağmurda iş yapma olasılığımız düşüyor) RAB dilediği sürece soluğumuz kesilmeyecek. Fakat elbette ki yazdıklarımız çekişme değil, samimi bir şekilde kafamızdakileri çözümlemek üzere olmalı. Sanırım her imanlı diğer bir kardeşinden bir çok şey öğrene bilir. Geçenlerde yeni iman etmiş bir kardeşim benim öyle bir şey görmemi sağladı ki, RAB’be şükrettim.

Pavlus ile 2000 bin yıldır tartışma var demişsin…. evet bende sana diyorum ki; inanmakta olduğumuz Tanrı sözü hakkında da yüzlerce yıldır tartışma var. Kimi oraya kimi buraya çekmek istiyor fakat bizim güvencemiz sadece imanımızın öncüsü ve sağlayıcısı Mesih’tir. Tanrı’nın akladıklarını kim suçlaya bilir diyor ayet….peki Tanrı böyle derse Pavlus’u kim suçlayabilir.

Diğer yandan Kutsal Ruh’un etkinliğinden bahsederken sürekli seçilmiş imanlılar diyorsunuz. Bununla ilgili daha önce sevgili fırat ağabey ile karşılıklı yazdığımız yazıda bakışım bellidir zaten. Elçilerin İşleri 13. bölümde dendiği gibi bir çok kişi RAB’bi yüceltir fakat seçilmişler imanlıdır. Fakat lütfen burada bir yanılsamaya düşüp insanların imanlarını sorgulamayalım. Yanlış anlamayın ricaederim, bunu yaparsınız diğe değil sadece kardeşçe bir uyarı.

Ve son olarak gıyabınızda diğer kardeşlere söylüyorum;Kelimeler elbette insan ifadesinde köklü yer tutar fakat kelime mahkumiyeti bizi asla ileri taşımaz. Olduğumuz yerde döner döner dururuz. Diliyorum ki herkesin bakışı aynıdır; bu forum paylaşımlarımız için ve birbirimizden öğrenmemiz için önemlidir fakat çekişmeler için değil.
Sadece Tanrı’nın gösterdiğini yapalım.
Esenlik dilerim her birinize!

Sevgili advertiser; yazılımınıza içtenlikle katılarak okudum.Üçüncü paragrafınızdaki “…… seçilmişler imanlıdır.” sözüne bakış açım sizden öyle farklı değil. Ben şunu demek istedim: Farklı şekilde yorum getirenleri de gösterirsek ; açılımı daha iyi gösterir ve bu konuyu daha iyi öğrenir ve kavrarız. Bundan dolayı; kendi yorumum haricinde yazdıklarımın ismini veriyorum. Bu konuda aşırı derecede yorum var ki; bir ya da ikisiyle yetiniyorum.

İlk paragrafta örnek vererek ifade ettiğiniz ve son paragrafta dediklerinize tümüyle katılıyorum.

Pavlus üzerine sürekli tartışma yaratılmasının nedeni; inanlıların inanç sistemlerini yok etmek üzerinedir. Siz daha iyi bilirsinizki propaganda nedir ? Diyorlar ki; Mesih inancını ya da Hristiyanlık dinini Pavlus, kendine göre oluşturmuş ve inşaa etmiştir. Bu savdan hareketle; hem Mesih’in kimliğini yok etmeye çalışıyorlar, hem de inançlıların inancının boş olduğunu belirtmeye çalışıyorlar. Dikkat edilirse; inanlılar üzerine yapılan propagandalarda: 1 ) Çarmıhta dökülen kanın geçersizliğinin ispatı, 2 ) İsa’nın dirilmediğinin ispatı 3 ) Pavlus’un her şeyi kendi kafasına göre uydurduğunun ispatı 4 ) Kutsal Ruh denilen olgunun Ahmed olduğu ispatı sürekli ön planda olan şeylerdir. Tabi ki daha saymadığım birçok tezi de öne sürüyorlar.

Pavlus üzerine yapılan tartışmalar, genelde Yeni Antlaşma üzerine yayılıyor. Dikkat edilirse Eski Antlaşma’ya pek dokunmuyorlar ya da açıklamalar,genelde, onun üzerine değil. Zira; orada şeriat var. Yani şunu demeye getiriyorlar : Bakın bu şeriat bizde de var. Ama bunu yalnış yönlendiren Pavlus’tur. İsa, peygamberdir.Herkes,islamdır. Yapılan filimlere ve çizgi filmlere bakalım. İsa, oralarda, müslümanlar gibi namaz kılıyor olarak gösteriliyor. Namaz, niyaz,dua sözcükleri aynı anlamdır ki; anlamı çarpıtılarak gösteriliyor. Kısacası; biz, müslümanız ama hepimiz islamız, deniyor ( İslam ile müslüman sözcükleri de aynı değildir. Kapsamları, farklıdır. ).

Akıtılan kanın önemsiz olduğu ya da öyle bir durum olmadığı( İsa’nın akıttığı kanın ) ve de dirilişin olmadığı beyinlere nüfuz ettirildiğinde ; Hristiyanlığın yok edileceğini bildiklerinden en fazla Pavlus üzerinde duruluyor.

Yanılmıyorsam star tv. de( Ramazan ayı başladığında ) ; Konya şehrinde atanan bir papaz üzerinde ve söyledikleri, tekrar nasıl müslüman olduğuna dair ( tekrar bir programdı. ) durdular. Bir kişi; hakim olduğu konu üzerinde ( Özellikle diller üzerinde uzman ise ) Pereklutos ile Parakletos sözcüklerini karıştırıp da yıllarca inanlı benliğini bırakıp da farklı dünyasal bir dini benimser mi ?

Sayın advertiser’in dediği konuya geldik. Demek ki; o kişi seçilmiş bir kişi değil.Yani seçilmiş bir imanlı değil ! Neyse ! Bu konu da yazılacak çok şey var. Okuyanları sıkmayayım. Rab, inanmayanların yüreğine dokunsun.

jesus… İnsan, canına karşılık ne verebilir ?
Dünyayı kazansan neye yarar ?