#30895
Anonim
Pasif

Size esenlik olsun sevgili Burç;
Sanırım değinmemiz gereken iki konu var, öncelikle….
insan günahlı bir varlıktır ve hata yapması kaçınılmazdır. Fakat bir şeyi okurken dikkatli okumalısınız. Size, Kutsal Yazılar kaleme alınırken Kutsal Ruh yardım etti demedim, dikte etti dedim. Yardım güç ortaklığına dayanır oysa dikte eyleminde yaptırım gücüne sahip bir tek taraf vardır. Kutsal Yazılarda ki dikte de etkin olan sadece ve yalnızca RAB’dir. Buraya kadar olan yanlış anlaşılmayı düzelttiğimizie göre yazınızın geri kalan kısmına girmiyicem. Fakat bir konuyu bilmeliyiz ki Kutsal Ruh YHVH’nin tüm seçilmişlerinde konut kurar. Ayrıca insanın günahkar varlığından kaynaklı olarak yaptığı hatalara özellikle Kutsal Yazılarda geçen önemli bir olayla örnek verdim. Petrus. Sanırım dikkat etmediniz. Elçiler, peygamberler ve bu gün yaşamakta olan Tanrı halkı, hepimiz hata yaparız çünkü kusursuz ve lekesiz olan sadece RAB’dir.

Şimdi gelelim ikinci konumuza…..satır arası Pavlus’dan ve kafa karıştırıcılığından bahsetmişsiniz ve doğru anladıysam buna da cevap vermek isterim;2.Timoteos mektubunda Tanrı esinidir derken Korintliler mektubunda Pavlus neden “bunu size Tanrı değil ben söylüyorum” diyor?

Evvela Vahiy bölümüne bir bakalım…..

Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır.Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. Vahiy 22:18-19

Buradan anlıyoruz ki kesintisiz ve istisnasız Tanrı sözüdür Kutsal Kitap. Nihayetinde elçiler birbirleri ile iletişim halindeydiler, nitekim Petrus bölümünde şöyle denmektedir: “Sevgili kardeşimiz Pavlus`un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimiz`in sabrını kurtuluş fırsatı sayın.” 2.Petrus 3:15

Konumuzun çıkışını sağlayan Korintliler 7. bölüm elçiPavlus’a yazılmış olan bir mektuba cevaptır. 7. bölüm 40. ayette “sanırım bende de Tanrı’nın Ruh’u vardır” der. Yani yazılar esin yoluyla yazılmıştır elbette, harici olarak düşündüğünüz ayetlerde yine Ruh’un ortaya koyduğu gerçekliklerdir. Kutsal Yazıları bütünsel değerlendirmeye aldığınızda görürsünüz ki Korintliler mektubun 7. bölümde bahsedilen konu diğer bölümlerde de olduğu gibi RAB’be hizmet ve O’nu yüceltme bağlamında yazılmıştır. Pavlus Tanrı tarafından elçi tayin edilmiş biridir ve Tanrı’nın karakteri hakkında yeterince bilgi sahibidir. Bu gün yaşamakta olan biz imanlılar ne diyoruz, eski ve yeni ahitte Tanrı’nın karakteri değişmez.
Ve özellikle bu ayetlerdeki konuyu incelerken Pavlus’un yaşamına dikkat çekmek gerekir. Kutsal Yazılarda bir çok yerde olduğu gibi bu bölümde de betimleme kullanılır ve bu elçi Pavlus’un yaşamıdır. Küçük bir nüans. Dikey anlatım yerine yatay anlatım. Cümleyi oluşturan RAB, telaffuz eden Pavlus. Evlenmeden yaşayarak kendisini RAB’be adayan Pavlus, burada örnektir.
Bu bekarlık konusunda bakın Matta İncil’i ne diyor: ” Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin! Matta 19:12
Kutsal Yazılar başından sonuna kadar bölümler ve hatta ayetler arasında tezat bulunamayan bir kitaptır. Çünkü var eden tektir aksi olsa idi bölümler birbirleri ile çatışma halinde olurlardı!

Betimlemeler insan algısını kolaylaştırır ve hamdolsun ki RAB bu algımızı iyi bilerek insan yaşayışları ile örneklendirerek bize kolaylık sağlamıştır. Övgüler olsun her şeye egemen YHVH’ye!

RAB sizleri bilgeliği ve hikmeti ile bereketlesin. Esenlikle!