Re: Hrısrıyan’lıktan ..Müslümanlığa Geçenler.

#36849
Anonim
Pasif

İslamın sahte din oluşuya ilgili;
1) Allah denilen ilah arap kavimlerinin kabede taptıkları putlardan birinin adıydı. Allah, Muhammed’den önce bir put olarak kabede vardı. Kanıtı da Muhammed’in babasının adı “abd-u-allah” . Bu ismi dedesi, kendi kavminin putu olan Allah’ı yüceltmek için babasına bu ismi koymuştur.

2) İslamın arap putperest inancının devamı niteliğinde olması.
Araplar, islamdan önce de Allah’a tapardı.Allah’ın türkçesi “ay ilahı” dır. Ayrıca bu Ay İlahı’nın 3 tane ilah olan kızlarına da tapınılırdı.Bunlar al-lat, al-menat, el-uzza. Muhammed peygamberliğinin ilk yıllarında puperest araplara yaranmak için çoğu kez onların önlerinde de diz çökmüş ve diğer putları övmüştür. Sonrasında da kendisine inanmış olanlar tarafından sorularla ve eleştirilerle karşılaşınca, şeytan tarafından ayartıldığını söylemiştir.

3) Namaz, ramazan orucu,hac ibadeti, haram ve temiz aylar gibi tüm şeyler islam öncesi arap inancında da vardır. Muhammed’in hiçbir sözünde ya da kuranda namazın nasıl kılınacağına dair bir bilginin olmayışının sebebi, arapların zaten bu ibadeti bildiğinin göstergesidir. Tartışma konusu sadece günde kaç defa yapılacağı olmuştur. Araplar namaz kılmayı da, abdest almayı da biliyordu. Kuranda sürekli yahudilerin de namaz kıldığı yazılıdır, önce ki peygamberlerin hepsi kılar kurana göre. Ama yine yahudiler bilir ki (çünkü tüm bahsi geçen peygamberler yahudidir) namaz gibi bir ibadet hiçbir zaman yahudilerde olmadı ne de bu Rab’bin isteğiydi. Ama araplar namaz kılıyor ve biliyorlardı. Namaz, hint mitolojisinde ve dininde de vardır. Çünkü bunlar köken olarak aynıdır, birbirlerinden etkilenen putperest dinlerdir. Hinduizmde namaz vardır, “namaskara” diye geçer. Güneşi selamlamak ve ruhu temizlemek, arındırmak için yapılır. İslamda da böyledir, hareketler, figurler biraz ufak farkla aynıdır. Her ikisinde de zamanlama güneşin konumuna göre ayarlanır. Hac ibadeti sırasında kabenin etrafının dönülmesi, safa ve merve teperlerinin koşulması, şeytan taşlaması, hacer-ül esved taşının öpülmesi vs.. bunların hepsi ama hepsi islam öncesi puperest arapların ibadetleriydi. Tarihçiler ve arkeologlar da bunu söylüyor. Bu arada şu öpülen hacer-ül esved taşı Allah ilanın kızları olan al-menat, al-uzza, al-lat ilahlarına ulaşılmak için kullanılan koruyucu bir puttu. Hala kabede duruyor şimdi ve öpülüp baş üstüne konuluyor.

4) Cin suresini okuyunuz. O sure cinlerin sözleridir direk. Onların kuran hakkında inançlarını kendi sözleriyle içeren bir suredir. Aslında bu bile tek başına kuranın şeytanın eseri olduğuna kanıttır. Cin putperest inançlarda çokça rastlanır. Evet cin vardır ama putperest inançlarda cinler ikiye ayrılır, iyi ve kötü cinler. Ama bizim inancımıza göre, cin cinidir. Hepsi düşmüş bir melek olan şeytanın tarafında olup, Rab’be karşı hareket eden düşmüş meleklerdir. Ve onların hepsi Kötü Cindir. İyi cin, şeytanın putperest halklarda kullandığı bir diğer yalandır.
Ve bu sureye bakarsak, bu cinler, ki Rab’be karşı, şeytana hizmet eden düşmüş melekler, kuranı kabul etmektedir.