Re: Hrısrıyan’lıktan ..Müslümanlığa Geçenler.

#36846
Anonim
Pasif

Sevgili Emrecan.
İnsanlar özgürdür.İstediğine inanabilir.Tuba’ya,günah’a düştüğünden bahsediyorsun.O gerçeğe giden yol’a bir yolcu daha ilave ederek,Bence Tanrı’sal berekete daha çok kavuşacak.Tuba çok sevdiği, İsa’sının ondan yapmasını istediği şeyi, yapmış.

Sana göre bizler karanlık denizlere ,kör dalış yapan günahkarlarız.
AMA ,yanılıyorsun,sevgili emrecan.
Bizler,Kutsal Kıtap’ı kulaktan dolma bilgilerle anlatmıyoruz.
Bu gün tıpkı senin yaptığın gibi.
Bizler Kuran’ı araştırmış,incelemiş ,daha sonra, yüreğimize ve aklımıza hitap etmediği,gerçeğini bilerek,İNCİL’e yönelmiş,insanlarız.

Gördüğüm kadar ile Kuran’ı tam olarak bilmeden,müslüman olduğunu söylüyorsun.Özgürsün,elbetteki istediğine inanabilirsin.Ama lütfen yargıda bulunma.Çünkü araştırma safhasındasın.sana göre çelişki yok.ama bana göre var,nasıl mı.!

Sevgili Emrecan..İnsan neden yaratılmıştır.?
Bizim inandığımız Kutsal Kıtap’ta bunun tek bir cevabı vardır.TOPRAK,
der.

“RAB Tanrı Adem’i topraktan yarattı…….”
Yaratılış 2:7

Kuran ne diyor.?Bakalım.(Açıp bakabilirsin.)

Nur suresi 45, Furkan suresi 54== SUDAN
Alak suresi 2== EMBRIYO
Enam suresi 2 ve yine Secde suresi 7== ÇAMUR.
Meryem suresi 67== HİÇBİRSEY
Rum suresi 20==TOPRAK

Şimdi.. bu kadar değişik cevap’ta, doğrusu hangisi.?
mantık yürütelim,Tanımlara bakalım.
SU:
İki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu birleşerek bir su molekülünü oluştururlar. Atomlar karşılıklı olarak birbirlerinin elektronlarını ortak kullanarak kovelent bağ oluşturur. bu bağ sonucunda ise bir su molekülünü oluştururlar.
EMBRIYO.
Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle oluşan zigot, çift sarmallı DNA moleküllerini içerir.
TOPRAK.
Katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç ayrı fazdan oluşmuştur. Katı faz inorganik ve organik bileşiklerden, sıvı faz sudan ve gaz fazı ise havadan ibarettir.
HİÇBİRŞEY.
Hiçlik.her şeyin zıttı..bir şeyin hiçliği.

Tanımlar bu..
İnsan neden yaratıldı.Sorusunun cevabını Kuran veremiyor,çünkü öne sürdüğü sureler farklıdır.
İşte.. aklımızın,almadığını, Yüreğimiz onayladığı için ,Bizler Hristiyanız.

“İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.”
Romalılar 10:9

Kutsal Kıtap’ımız derki:

“Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın.
Çünkü topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin.”
Yaratılış 3.19

Esenlik seni bulsun.RAB İSA,yüreğinin gözlerini açsın.