#31223
Anonim
Pasif

Değerli kardeşlerim bu aşağıdaki konuda bana yardımcı olabilecek yok mudu aranızda? Lütfen, görüşlerinizi paylaşır mısınız?

@Huzurlu 10203 wrote:

Bu konuda uzunca bir zamandır düşünüyorum. Araştırıyorum. Soruyorum. Okuyorum.. Çok önemli bir konu bu. İlk günceme geldiğinde hadi be canım. Olur mu öyle şey, tabiki cehennem vardır diye tepki vermiştim. Ama şimdi o kadar emin değilim. Kutsal kitabın hiç bir yerinde sonsuza kadar sürecek bir azabı temsil eden bir cehennem olgusu bulamadım. Cehennem insan canını ve ruhunu tüketip bitiren yani insanın varlığını tamamen yok eden bir yer olarak tarif edilmiş. Sonsuza kadar süren bir işkence bulamıyorum:

Aşağıdki aytelere bakar mısınız? Bublardaki cehennem tanımında ben sonsuzluklara kadar içinde kalacağımız ve sürekli azap cekeceğimiz bir yer olarak algılamıyorum.

Matta 5,22 Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul’da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir.

Matta 5,29 Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir.

Matta 5,30 Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.

Matta 10,28 Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı’dan korkun.

Matta 18,9 Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir.

Matta 23,15 ‹‹Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız.

Matta 23,33 ‹‹Sizi yılanlar, engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız?

Markos 9,43-44 Eğer elin günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir.

Markos 9,45-46 Eğer ayağın günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir.

Markos 9,47 Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tanrı’nın Egemenliği’ne tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir.

Luka 12,5 Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı’dan korkun. Evet, size söylüyorum, O’ndan korkun.

Yakup 3,6 Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir.

2.Petrus 2,4 Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar.

Bir de şu ayete bakalım:

Yaratılış 2
‹‹Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.››

Ruhsal ve bedesne ölümden bahsediliyor. Sonsuzluklara kadar sürecek bir cehennemden değil..

Eski antlaşma yazılarına dikkat ediniz. Günahlar karşısında verilen ceza olarak ‘ölüm’ dikkat çekicidir.

Telojimizde de günahın bedelinin ölüm olduğunu biliyoruz:

Romalılar 5,12 Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.

1.Korintliler 15,21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir.

Seçilmemişlerin başına gelecek olan sonsuzluklara değin cehennem ateşinde azap çekmek yerine ‘Bir yokoluş’ olabilir mi? Yani seçilmişlerin sonsuz yaşama kavuşacakları da aslında konuyu bütünlüyor. Yani seçilenler sonsuz yaşama, diğerleri yokoluşa kavuşabilir mi? ne düşünüyorsunuz? Klasik anlamda cehennem gerçekten var mı? Cehennem ruhların ve bedenlerin öldürülerek yok edildiği bir yer olmasın!!