#30179
Anonim
Pasif

Cem kardeş,
cehennemde azap görme konusunda, islamda homojen bir düsünce yoktur. Yaygın olan görüşe göre müslüman olanlar dahi eğer günahları daha fazlaysa günahı kadar yanacaklardır. Diğer bir görüşe göre müslüman olanların günahları fazla bile olsa affedilecektir. Kur’an’a baktığımızda ise, cehenneme atılacakların sadece kafir olanlar yani Allah’ı, O’nun gönderdiklerini ve yeniden dirilme gününü inkar edenler olduğunu görürüz. Bunun için bazı alimler yahudi ve hristiyanların bile cehenneme atılmayacaklarını söylemişlerdir.
Dinimizi ana kaynağından öğrenirsek, halkın inandığı dinden çok farklı bir dinle karşılaşırız.
Hz. Ali’nin makamı, peygamberlikten sonra ulaşılabilecek en son makamdır. Bu makamda cehennem korkusu veya cennet sevgisi bir hiçtir. Onlar için sadece Allah önemlidir. Aslolan bu şekilde bir müslüman olmaktır ama insanların çoğu bunu başaramıyor. İbadetler ve dini kurallar bizim bu makama ulaşmamıza birer araç olması gerekiyor ama bizde bunlar amaç olup çıkıyor ve aslolan hedefe ulaşamıyoruz ne yazık ki.

Hristiyanlık ve islamiyetteki kurtuluş reçetesi birbirine şu yönlerden benzer: Hristiyanlıkta cennete gitmek ve kurtuluşa ermek için İsa Mesih’in Rab olduğuna ve O’nun sayesinde kurtulacağına inanmak gerekir.
İslamda da, Allah’tan başka tanrı olmadığına inanmak cennete girmek için gereklidir. İkisinde de aslolan inançtır. Eylemler ise bu inancı zayıflatır veya kuvvetlendirir.