#30126
Anonim
Pasif

Sayın izmirligizem, yürekten iman İsa Mesih’in izleyicisi olmayı gerektirir. Yani, Rab’bin istediği bir yaşam sürmesi gerekir gerçek ve samimi bir inanlının. Bunun için de rehberi Kutsal Kitap’tır. İnanlı olduğunu ve yeniden Rab’de doğduğunu ifade eden bir kişi, Kutsal Kitap dışı bir yaşam süremez. Bunun içinde diyoruz ki, hristiyanlık bir din değil; bir yaşam biçimidir.

Sizin dediğiniz şekilde yaşam süren, sadece dilinde inanlı olduğunu ya da Mesih’in takipçisi olduğunu ifade eden kişinin sonu sonsuz ölümdür. Cehennemdir. Gerçek inanlılarda, yargılanacaktır. Cehenneme ya da cennete gitmek üzere değil. Yaptıkları işlere göre ve sonsuz yaşamda da ona göre ödüllendirileceklerdir.

” Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelip kötü kişileri doğruların arasından ayıracaklar ve onları kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. ” ( Mat. 13:49, 50 )

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 tanri sevgidir