#28835
Anonim
Pasif

Aşağıdaki sözler sayın Turgay ÜÇAL ve Derek MALCOLM’a aittir:

Tanrı’nın krallığını yaymak amacıyla savaşlar çıkarmak, masum insanları öldürmek gibi vahşi yaklaşımlar Tanrı’nın Müjde’sinde yer almamaktadır. Mesih İsa’nın adını kullanarak tarihte olan savaşlar tamamen yönetimlerin kendi çıkarları uğruna inancı kullanmalarıdır. Kutsal Kitap’ı bilmeyen halk yalnız yöneticilerin dediklerine uyduklarından bu tarz savaşlar ortaya çıkmıştır. Haçlılar bunun en kötü örneğidir. Haçlıların yaptıklarının bir tanesine Kutsal Kitap ayetlerinden bir dayanak bulmak mümkün değildir. Bunun bedelini hristiyanlar hala çekmektedirler.

…….. Bütün Rab İsa’ya iman etmiş kişiler şiddete karşı duran kişiler olmalıdırlar…………..bir ülke sırf kendi yayılmacı politikası nedeniyle bir başka ülkeye saldırıp ülkedeki insanları öldürmeye kalkışırsa, bir hristiyan, savunma olan bu savaşta yer alabilir……. Savaşın amacı saldırıları engellemek , yeniden barışı sağlamak, haksızlığa engel olmak için olmalıdır…Önemli olan saldırıyı veya zulmü durdurmaktır…Hele hele kimyasal silahlar, virüsler ve kitle imha silahlarının kullanıldığı savaş da tamamen haksız ve geçerli bir nedeni olmayan bir savaştır.

…..Savaş gerçekten bir trajedidir. Savaşın şakası bile olmaz. Aslında savaşı yücelten hiçbir şey kabul edilmemeli, çocukların oyunlarında bile barış hakim olmalıdır.

On emirin altıncısı hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalıdır. ” Adam öldürmeyeceksin.”Hiç kimsenin hayatına kast etmemek en büyük prensiplerden biridir. Ancak büyük bir kötülüğün önüne savunma yolu ile geçilecekse, can kurtulacaksa bir savunmada yer almak söz konusu olabilir. Ama bu da yine Tanrı’nın buyrukları kale almaksızın olabilecek bir davranış değildir. Barış savaştan hem daha kolay hem de sonuçları itibariyle bütün insanlık için en hayırlı iştir.

Rabbin sevgisi ve esenliği sizinle olsun.