#28834
Anonim
Pasif

Sayın soldier_ua; hangi haklı bir nedene dayanarak; hristiyanlıkla savaşı bağdaştırabiliyorsunuz. Bana Kutsal Kitap’tan, bir İsa izleyicisinin savaşması gerekteğine dair bir sözcükler grubu gösterebilir misiniz ? Yoksa ereğiniz ; sadece yazılanlara bakıp kıs kıs gülmek mi ?

Bir inanlı, asla savaşı seven bir kişi olamaz.Bir inanlının yaşamının, sadece, gün be gün İsa’nın yaşamına yani O’na benzemesidir. İsa’nın düşmanlarınızla bile “bir tek savaşın sözcüğü yoktur.”

Savaşan kişinin; ben hristiyanım demesiyle, hristiyanlıkla savaş bir tutulamaz. Verdiğiniz örnekler; sadece karalamaya yöneliktir. Papa,Tanrı değildir.

Evet; Eski Antlaşma’da birçok savaşlardan söz edilmekte.İsrail’e kutsal savaş için buyruklar verdi diye; bizler savaşacak değiliz.Şu anda; dünyamızda, hiçbir ulus kendisinin kutsal olduğunu belirtemez.İsa’da vaat edilen ruhsal krallıkta asla savaşa yer yoktur.
Matta 26:50-52, Yuhanna 18:36; Matta 5:44,; 1. Petrus 2:23-24; Luka 23:33-34 hatta, Matta 5:9 ve Efesliler 6:10-12 ayetlerin tümüne bakınız. İnsanlara karşı bir savaş değil; ruhsal bir savaş ve insanları sevme ve de saldıranlar için Rab’den af istenmesi vardır. Savaş ; sadece şeytan ve onun karanlık güçlerine karşıdır. Hristiyanım deyip de, dünyasal savaşlarda bulunan bir inanlı; ” Esenlik Önderi” ne benzemesinin olanağı var mıdır ?

Sayın soldier_ua; lütfen ” eğri oturup doğru konuşalım “. Şeytan ve onun yandaşlarının yaptıklarını,inanlıları karalamak için kullanmayalım.

Rab, yüreğinize dokunsun.