Re: Hristiyanlık Eğitimi

#28495
Anonim
Pasif

Sayın kayram; sorunuza olumlu yanıt veremesem de, Rab’deki kardeşim sayın sonsuzdiren’in dediği gibi MINTS’in internet üzerinden eğitim programları devam etmektedir.Üniversite öncesi, üniversite seviyesinde, üniversite sonrası iki yıllık ve de akademik olarak sürdürecekseniz üç yıl üzerinden.

Ama; böyle bir eğitim süreci yaşanmasa bile ki, Kutsal Kitap’ı okumalı,olanağımız varsa inanlı kişilerle iletişim içinde olmalı ve her daim, Rab ile beraberliğimizi sürdürmeliyiz.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !sudarabbe hamdolsun