Re: Hristiyan Olmanın Zorlukları

#32840
Anonim
Pasif

İşte, sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının, çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklardır. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde, neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecektir. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanız’ın Ruhu olacaktır. Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Cocuklar anne babaya başkaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden hefret edecek, ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyim, İnsanoğlu gelinceye dek israilin bütün kentlerini dolaşmış olamayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, köleninde efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin sahibine Baalzevul derlerse, ev halkına neler demezler! (MATTA:10:16-25). Bu peygamberlik sözleri Rabbimiz İsa Mesihin ağzından yaklaşık 2000 yıl önce döküldü ve bugün bütün bu peygamberlik sözleri yerine geliyor. Rab İsa Mesih yerin ve göğün bütün yaratılışın hakimidir. Evet Rabbimiz İsa Mesih’e zulmettiler. O evin sahibidir bizler de onun diri kanı ve bedeni aracılığıyla kurtulan evin halkıyız. Evin sahibine baalzevul dedilere, evin halkı olan bizlere de çok şey diyeceklerdir. Ama şuna iman ediyorum: Rab İsa Mesin bütün güçlerden, yönetimlerden, hükümranlıklardan, krallıklaradan görünen ve görünmeyen bütün hükümranlıklardan üstündür. öyle ki Rab isa Mesih’in adı anıldığında yerdeki ve gökteki her şey isa Mesih’in ayaklarının dibinde diz çöker. Ve her dil ve her ağız Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için “İsa Mesih Rabdir” der. Rabbimiz isa mesih diridir ve gücün ve kudretin mutlak hakimidir. Amin.