Re: Hristiyan Olgunluğu

#29033
Anonim
Pasif

Ne yazık ki; yaratılış öyküsü, Tanrı’nın insanla ilgili muhteşem tasarısının gerçekleşmediğini de aktarır. İnsan, günahından ötürü, Tanrı’nın huzurundan dışlanarak O’nunla beraberlikten ve O’nu yüceltme ayrıcalığından yoksun kalmıştır. Günahlı insanın düşünceleri, Tanrı’dan çok uzaktır. Yüreğinin arzuları, Tanrı’ya yabancı; O’na aykırıdır. Günah, insanı yıkıma sürükleyerek; Tanrı’yla beraberlikten kopardı ve Tanrı’nın insanla ilgili tasarısı gerçekleşmedi.

Ne var ki Tanrı, insanı o kadar çok sevdi, onunla beraberliği o kadar çok arzuladı ki; onun için büyük bir kurtuluş tasarısı hazırladı. Tanrı’nın tasarısı, kendi Oğlu’nu kurban olarak sunup; bozulan beraberliği yeniden oluşturmaktı. Tanrı , insanın kurtuluşu ve kendisiyle beraberliğe kavuşabilmesi için Oğlu’nu ölüme teslim etti.

İlk günah; insanda bulunan Tanrı’ya benzer yönlerin çarpılıp bozulmasına yol açtı. Ancak Tanrı, İsa mesih aracılığıyla insana bu kutsal benzerliği yeniden kazandırmak ister Müjde’nin ana konusu budur. İsa Mesih’in benzerliğine dönüştükçe; Tanrı’ya benzer oluruz.

Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) hac5 isamesihyasiyor